23 czerwca 2018

Starachowicka SSE i nowe możliwości inwestowania


Rada Ministrów przyjęła 25 lutego 2014 r. rozporządzenie zmieniające granice starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jej powierzchnia zwiększy się o 31 ha i będzie wynosiła ponad 644 ha. Szacuje się, że w wyniku inwestycji na włączanych terenach w ciągu najbliższych kilku lat może zostać utworzonych nawet 1020 nowych miejsc pracy. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 233 mln zł.
Nowe tereny, które zostaną włączone do starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, obejmą obszar miast Końskie i Puławy oraz gmin Kielce i Połaniec. – Rozszerzenie obszaru strefy daje większe szanse napływu nowych inwestycji do danego regionu – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
[ban]
Nowa firma w starachowickiej SSE

Inwestycje, które mogą być realizowane w poszerzonej strefie, pozwolą nie tylko na utworzenie nowych miejsc pracy na jej obszarze, ale także na wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu strefy. Budowa, a potem funkcjonowanie nowych firm spowoduje wzrost zapotrzebowania na usługi, które dostarcza społeczność lokalna. Dzięki wzrostowi dochodów osób zatrudnionych w nowo utworzonych firmach zwiększy się także rynek konsumpcyjny.
Celem wprowadzenia rozporządzenia jest zwiększenie możliwości wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju inwestycji podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki i tworzących nowe miejsca pracy.
źródło: Ministerstwo Gospodarki
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×