24 maja 2018

Orizzonte w SSE Starachowice


23 czerwca br. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 157/2014 – otrzymał przedsiębiorca (kapitał polsko-włoski) Orizzonte Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich, który na nieruchomości w podstrefie Końskie wybuduje nowy zakład produkcji i regeneracji oprzyrządowania dla producentów płytek ceramicznych.
Jest to drugie zezwolenie dla tej firmy.
Według warunków zawartych w zezwoleniu - przedsiębiorca zobowiązał się do zainwestowania co najmniej 5,5 mln zł do 31 grudnia 2017 r. zwiększenia do 31 grudnia 2016 r. dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 27 pracowników o 5 nowych pracowników.
Zakończenie nowej inwestycji ma nastąpić do 31 grudnia 2018 r.
[ban]
Starachowicka SSE i nowe możliwości inwestowania

Liczby „Starachowice” wg stanu na 31 marca 2014 r.:
  • Liczba wydanych zezwoleń 154
  • Inwestycje zrealizowane – 1 798,84 mln. PLN
  • Łączna ilość miejsc pracy – 6 400
  • Pow. całkowita (łącznie z infrastrukturą) – 612,9051 ha
  • Pow. zagospodarowana – 415,3379 ha
  • % zagospodarowania – 67,77
jagr./SSSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×