22 stycznia 2019

Szkoły dla biznesu


Wykorzystanie ogromnego potencjału drzewno – meblowego Suwałk zależy od wielu czynników: rynków zbytu, dostępności surowca oraz wykwalifikowanych kadr, bez których żadna dziedzina gospodarki nie będzie się rozwijać. Nie bez powodu kształcenie zawodowe zajmie istotne miejsce podczas dwóch dni spotkań „I Forum Biznesowe Pogranicza”.
- Rozwój Suwałk jest owocem rozwoju gospodarczego, a rozwój gospodarczy zależy od przedsiębiorców, którym musimy stworzyć jak najlepsze warunki, w tym należy zapewnić im wykwalifikowaną kadrę - podkreśla Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, organizator Forum.
[ban]


Najwięksi w kraju producenci mebli, wyposażenia domu, okien i drzwi wykorzystali doskonałe warunki Suwałk do rozwoju swojej działalności. Sprzyja im bliskość rynków wschodnich, a także funkcjonowanie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Takie marki jak np. Padma Art., Fabryka Mebli Forte, CDM, MALOW poza ogromną produkcją są również dużymi pracodawcami, których wspólnym problemem jest ciągle niska podaż wykwalifikowanych pracowników.
Aktualnie realizowana polityka edukacyjna miasta Suwałk zakłada stworzenie elastycznego systemu edukacyjnego, umożliwiającego realizację wysokiej jakości kształcenia zawodowego zgodnego z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców. Utworzony system ma dynamicznie reagować na zmiany gospodarcze i społeczne.
Organizowane Forum będzie kolejnym przedsięwzięciem mającym znaczący wpływ na kształtowanie polityki oświatowej w obrębie kształcenia zawodowego w mieście.
Jesienią ubiegłego roku podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przedstawiciele branży drzewnej i reprezentanci szkół zawodowych dyskutowali o możliwościach współpracy szkół i biznesu. Efektem rozmów było podpisanie porozumień pomiędzy instytucjami skupionymi wokół branży drzewnej. Wówczas współpracę zadeklarowały Fabryka Mebli Forte, Twin Glass, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach, Park Naukowo- Technologiczny Polska Wschód oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Forum Biznesowe Pogranicza będzie kolejną doskonałą okazją kontynuacji podjętych wątków i podejmowania kolejnych działań mających realny wpływ na dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i przedsiębiorców.

Podczas Forum, od 3 do 4 listopada 2016 r. przedsiębiorcy z branży drzewno-meblarskiej będą mieli okazję do wymiany doświadczeń podczas spotkań typu business to business. Uczestnicy wezmą również udział w wykładach i panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów. Forum będzie również doskonałą okazją do zaprezentowania oferty uczestniczących w nim przedsiębiorców.
Różnorodne formy spotkań podczas Forum niewątpliwie zaowocują wypracowaniem wspólnych, konstruktywnych rozwiązań ułatwiających działalność przedsiębiorcom jak również pomogą zaprogramować działania w obrębie kształcenia zawodowego. Forum jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku spójnych działań nauki i biznesu, których celem jest: wysokiej jakości kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami przedsiębiorców i rozwijającej się dynamicznie gospodarki.
Współorganizatorem wydarzenia jest Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Ewa Sokólska
Park Naukowo-Technologiczny
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×