24 czerwca 2018

SSE - Tarnobrzeg - Euro-Park Wisłosan


Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN utworzona jest na terenie dawnego Województwa Tarnobrzeskiego (obecnie tereny północnej części Województwa Podkarpackiego i południowej części Województwa Świętokrzyskiego) miasta Radomia, Połańca, Niska, Jasła i Ożarowa Mazowieckiego.

TSSE jest szansą rozwiązania problemów koniecznej restrukturyzacji kilku dużych obszarów przemysłowych, przy założeniu, że głównymi celami tego przedsięwzięcia są: wykorzystanie nadwyżek siły roboczej, dywersyfikacja dominujących rodzajów działalności gospodarczej (szczególnie w obszarach monokultury przemysłu siarkowego, hutnicznego, maszynowego i metalowego) oraz zagospodarowanie zbędnego majątku w postaci działek gruntowych, budynków i budowli.
Strategicznym celem społeczno-gospodarczym strefy dla poszczególnych obszarów jest utworzenie 11 tysięcy miejsc pracy w różnych sektorach przemysłu zlokalizowanych w strefie i w związanych z nimi usługach realizowanych w otoczeniu TSSE.
Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Podstrefy:


 


 
Spółka zarządzająca Strefą:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział Tarnobrzeg:
ul. Zakładowa 48
39-450 Tarnobrzeg 4
Tel./Fax: (+48 15) 823 66 88; 822 99 99
E-mail: biuro@tsse.pl
www.tsse.pl  
 
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×