20 kwietnia 2018

Podstrefa Przemyśl w Tarnobrzeskiej SSE


W Przemyślu utworzona została Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rozporządzenie Rady Ministrów z 22 listopada br. /Dz.U. Nr 215 z 28 listopada 2006r., poz. 1581/).
Powierzchnia podstrefy wynosi 12, 6098 ha, a objęte nią tereny o dobrej dostępności komunikacyjnej są zlokalizowane w przemysłowej części miasta przy ul. Pustej i ul. Ułańskiej. Dodać należy, że czynione są starania o poszerzenie podstrefy o kolejne obszary, jak również utworzenie na jej bazie Parku Naukowo-Technologicznego.
Powstanie podstrefy jest konkretną propozycją dla chcących zainwestować w naszym mieście przedsiębiorców, ostatnio coraz częściej zgłaszających się ze swoją ofertą. Przedsiębiorca działający na terenie strefy w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Maksymalna wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać, wynosi 50% (65% w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw) nakładów inwestycyjnych lub 50% (65%) dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formach: ulgi w podatku dochodowym lub kwot uzyskanych z innych źródeł pomocy. Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego, Rynek 26, tel. (16) 675-16-64, e-mail:info@parr.pl (Witold Wołczyk/UM Przemyśl)

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 1997 r. Do tej pory działała w podstrefach: Tarnobrzeg (139,36 ha); Stalowa Wola (241,64 ha); Nowa Dęba 174,5 ha); Radom (92,65 ha); Staszów (97 ha); Jasło (47 ha) i Wrocław-Kobierzyce (281,96 ha).Więcej informacji na temat TSSE: www.tsse.pl
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×