19 czerwca 2018

Jasło w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej


Obszary będące w wieczystym użytkowaniu spółek LOTOS Jasło i LOTOS Park Technologiczny weszły w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Decyzja w tej sprawie, podjęta przez Radę Ministrów RP, weszła w życie na początku grudnia br.
 
Strefa utworzona w Jaśle obejmuje obszar o powierzchni 10,3196 ha. W pierwszym etapie część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzonej w Jaśle prawdopodobnie wykorzystana zostanie w związku z projektem spółki LOTOS Asfalt. Projekt zakłada budowę fabryki pap, wartej ok. 32 mln zł. Zatrudnienie w zakładzie powinno znaleźć 105 osób.
- To ważna decyzja, która dobrze rokuje dla przyszłego rozwoju naszej spółki – podkreśla Zdzisław Nisztor, prezes LOTOS Jasła. - Likwidacja ulgi podatkowej na produkcję paliw z udziałem komponentu z odpadowych tworzyw sztucznych sprawiła, że zbudowana w Jaśle nakładem kilkunastu milionów złotych instalacja obróbki termicznej odpadowych tworzyw sztucznych od stycznia tego roku nie pracuje. Musieliśmy zmienić strategię profilu działalności naszego zakładu, która teraz zaczyna przynosić pozytywne efekty. To jednak dopiero początek dobrych informacji związanych z inwestycjami w LOTOS Jasło.

Pod koniec października br. LOTOS Jasło zawarło umowę z austriacką firmą Artec Maschinenbau GesmbH na dostawę linii do regranulacji odpadowych tworzyw poliolefinowych.
- W połowie listopada zawarliśmy z kolei umowę z polską firmą FHUP ”Meloplastik” na dostawę linii do mielenia, mycia i suszenia odpadów poliolefinowych – mówi Jerzy Franek, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. restrukturyzacji i rozwoju LOTOS Jasło.- Łączna wartość obu kontraktów to około 3,8 milion złotych.
Obie linie technologiczne są z sobą integralnie związane i stanowią kompletną instalację przeznaczoną do mycia, mielenia i granulowania odpadowych tworzyw poliolefinowych o zdolności przerobowej ok. 4,5 tys. ton rocznie. Termin ich uruchomienia przewidywany jest na kwiecień przyszłego roku.
Od 2005 r. Grupa LOTOS zainwestowała w Jaśle niemal 54 mln zł. W ramach prowadzonego procesu konsolidacji i rozwoju do spółek grupy kapitałowej LOTOS przeszło już 365 osób.

Historię LOTOS Jasła (LJ) datuje się od 1888 r. Początkowo firma funkcjonowała jako destylarnia "Jasło - Zakłady Przemysłowo-Naftowe Gartenberg et Schreyer". Swój rozwój zawdzięczała odkryciu nowych złóż ropy naftowej w okolicach Jasła, co nastąpiło w latach 30. XX w. W drugim półroczu 1937 r. rafineria w Jaśle wyprodukowała 24 tys. ton produktów naftowych. Po odbudowie i rozbudowie w latach 50-tych główną działalnością firmy stała się produkcja chemiczna - wytwarzano przede wszystkim dodatki uszlachetniające do olejów smarowych. W 1975 r. jasielski zakład połączył się z rafineriami w Gorlicach i Jedliczach, a od 1981 r. działał samodzielnie. 3 lutego 2005 r. Grupa LOTOS S.A. kupiła od Nafty Polskiej S.A. 80.01% ówczesnej Rafinerii Jasło S.A. W styczniu 2006 r. rafineria przyjęła nazwę LOTOS Jasło. (ebi./lotos)
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×