21 maja 2018

Michelin inwestuje w Olsztynie


O inauguracji nowej inwestycji fabryki Michelin Polska S.A. w Olsztynie pisze wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.
Dzisiaj w Olsztynie brałem udział w uroczystej inauguracji nowej inwestycji w Zakładzie Opon Rolniczych Michelin Polska S.A., podczas której została podpisana umowa o udzielenie pomocy publicznej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Michelin Polska S.A.
Grupa Michelin jest jednym z największych na świecie producentów opon do różnego typu pojazdów: samochodów osobowych, ciężarówek, maszyn rolniczych, samolotów, rowerów oraz opon przemysłowych.
[ban]
Będzie więcej opon Michelin

W 2012 r. grupa osiągnęła przychody na poziomie 21,5 mld USD, a zatrudnienie w posiadanych 69 fabrykach na świecie wyniosło pond 113 tys. osób. W Polsce spółka zatrudnia w Polsce ponad 4200 pracowników, a obroty grupy w 2012 r. wyniosły 4,8 mld zł.
Inwestor szacuje, że w wyniku realizacji inwestycji wielkość zatrudnienia w jej otoczeniu wyniesie ok. 200 osób. Liczba firm współpracujących z Michelin w samym Olsztynie wynosi 383. W skali kraju jest to kilka tysięcy podmiotów. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 414 mln zł. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa zakładu w Olsztynie, w którym produkowane będą nowej generacji opony do pojazdów rolniczych. Inwestycja będzie obejmować zakup nowoczesnych maszyn do produkcji opon przy wykorzystaniu nowej technologii, która umożliwi korzystanie z opon przy zredukowanym ciśnieniu, co przełoży się na ograniczenie zużycia bieżnika i powierzchni jezdnej.
W związku z realizowaną inwestycją Michelin Polska S.A. korzystać będzie z dotacji na koszty inwestycji w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020. Planowana wysokość wsparcia to 30,3 mln zł w latach 2014-2018.
Społeczna odpowiedzialność
Michelin Polska S.A. współpracuje z 3 uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warmii i Mazur w Olsztynie, Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską. W każdej z tych uczelni ma swoich „ambasadorów”, którzy służą innym studentom pomocą i wiedzą o firmie. Ponadto Michelin organizuje dla studentów praktyki studenckie (kilkadziesiąt studentów rocznie), wspiera konkursy uczelniane, uczestniczy w targach pracy.
W ramach dalszej planowanej współpracy i wymiany doświadczeń firma zaoferuje studentom m.in. wykłady dotyczące procesu produkcji oraz wizytacje zakładu produkcyjnego w ramach dni otwartych.
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×