22 maja 2018

Warmińsko-Mazurska SSE jeszcze większa


Rada Ministrów przyjęła 17 marca 2015 r. zmianę rozporządzenia w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z nowelizacją SSE zostaną objęte grunty położone w Elblągu, Morągu, Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynku i Pomiechówku o łącznej powierzchni ponad 63 ha.
Plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskanie nowych lokalizacji na terenie województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
Dzięki rozszerzeniu SSE stworzone zostaną warunki do realizacji inwestycji generujących nowe miejsca pracy.
[ban]Pomoże to rozwiązać problem rozwoju gospodarczego regionów, zwiększy eksport oraz zmniejszy bezrobocie. W perspektywie kilku najbliższych lat przewiduje się utworzenie na włączonych terenach ok. 674 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących 352 mln zł.
Na włączonych gruntach powstaną cztery nowe inwestycje. Będą one realizowane przez Żuławską Fabrykę Mebli w Elblągu, Paged-Sklejka w Morągu, Mazurskie Meble Szynaka-Interline w Nowym Mieście Lubawskim oraz Tymbark-MWS w Olsztynku.
jagr./MG
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×