18 lutego 2020

Kolejni inwestorzy w w W-MSSE


Spółka Vivenge z siedzibą w Siedlcach otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją elementów reklamowych i użytkowych oraz oznakowania zewnętrznego, wyposażenia meblowego oraz artykułów wspierających sprzedaż.
Inwestycja polega na budowie od podstaw zakładu produkcji elementów identyfikacji wizualnej i artykułów wspierających sprzedaż. W ramach inwestycji powstanie również regionalne centrum logistyczne, dzięki któremu firma osiągnie większą elastyczność realizacji procesu produkcji, a także umożliwi elastyczniejsze zarządzanie projektami poprzez szybszą dystrybucję i serwis produktów.
[ban]
425 nowych miejsc pracy w mieleckiej SSE

Powstanie nowy zakład produkcyjno-usługowy, przez co zwiększone zostaną moce przerobowe firmy jako całości. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 1,7 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 10 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2017 r.

Także Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Jest to nowo utworzona spółka, która będzie kontynuować tradycje przemysłowe firm Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i STOLPŁYT sp. z o.o., czołowych producentów mebli w województwie warmińsko-mazurskim.
Projekt inwestycyjny polega na rozbudowie zakładu produkcji frontów MDF w celu zdywersyfikowania produkcji. Wybudowana zostanie i wyposażona w niezbędne linie technologiczne, maszyny i urządzenia nowa hala produkcyjna oraz zaadaptowana do celów produkcyjnych część hali wykorzystywanej obecnie jako magazyn frontów MDF. Planowana jest również budowa nowoczesnego magazynu wysokiego składowania, który zabezpieczy potrzeby magazynowe zakładu, a także umożliwi świadczenie usług logistyczno-magazynowych lokalnym zakładom meblarskim.
W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości, co najmniej 75,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r.
jagr./W-MSSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×