28 stycznia 2020

Transport i Spedycja » Transport i Spedycja

Powstanie "Wspólny Bilet" obejmujący wszystkich przewoźników kolejowych

Powstanie "Wspólny Bilet" obejmujący wszystkich przewoźników kolejowych

Wspólny bilet pozwoli skrócić czas obsługi podróżnego i poszerzy dotychczasową ofertę, poprzez możliwość wyboru najdogodniejszego pociągu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i straty czasu na pozyskanie informacji, czy też zakup biletu.

Przyszli kolejarze rozpoczęli edukację

Idea wspólnego biletu znalazła swoje odzwierciedlenie w dokumentach programowo-strategicznych, m.in. w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Strategia zakłada integrację różnych gałęzi transportu, m.in.: poprzez wprowadzenie biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju.

Dla realizacji tych założeń MIB podjęło działania w celu opracowania koncepcji wspólnego biletu. Prace analityczne, prowadzone w pierwszej połowie 2016 roku przez MIB, Grupę PKP, UTK, Instytut Kolejnictwa, Przewozy Regionalne oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, zaowocowały analizą aspektów wdrożenia oraz rekomendacjami, z których zostały stworzone założenia projektu „Wspólny Bilet”.

Ze względu na bardzo złożony charakter tego przedsięwzięcia oraz wielu interesariuszy, minister infrastruktury i budownictwa zdecydował o powołaniu Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet”.

Zadaniem Komitetu, jako organu pomocniczego ministra, jest m.in. inicjowanie prac, określanie kierunków prowadzonych działań oraz podział i koordynacja zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia projektu. Komitet podejmuje ponadto decyzje w zakresie wyboru sposobu jego realizacji.

Celem głównym projektu jest stymulowanie popytu na usługi transportu kolejowego poprzez podniesienie standardu obsługi podróżnych oraz zwiększenie sieci dystrybucji biletów i uproszczenie systemu taryfowo-biletowego, wprowadzenie biletu elektronicznego umożliwiającego automatyczne dokonywanie płatności, zachęcenie pasażerów do korzystania z  transportu zbiorowego i zwiększenie sprawności podróżowania środkami transportu należącymi do różnych przewoźników pasażerskich.

15 września 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wspólny bilet w transporcie kolejowym” zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

jagr./MIBPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×