26 września 2018

Transport i Spedycja » Transport i Spedycja

Umowa CARGOTOR - SYSTRA podpisana

Umowa CARGOTOR  - SYSTRA podpisana

Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu w ramach podpisanej w Warszawie przez CARGOTOR Sp. z o.o. i SYSTRA S.A. umowy na wykonanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla rejonu przeładunkowego Małaszewicze.

PKP CARGO brakuje pracownikówTo dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w przeciągu najbliższych kilku lat. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje – mówi Jacek Rutkowski, prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o., zarządcy infrastruktury, spółki z grupy kapitałowej PKP CARGO. – Rejon przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do Azji był atrakcyjny – dodaje prezes CARGOTORU.

Umowa z CARGOTOR jest drugim największym kontraktem podpisanym przez polski oddział SYSTRA w tym roku. Dla nas będzie to bardzo wymagający, ale jednocześnie jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że nasza praca realnie przyczyni się do wzrostu znaczenia Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze – podsumowuje Małgorzata Nowakowska-Cicio, z-ca dyrektora Oddziału SYSTRA w Polsce.

Umowa o wartości ponad 6 milionów złotych realizowana jest w ramach projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”, dofinansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”. Poziom dofinansowania to 85%, a wykonawca ma 670 dni na wykonanie zadania.

jagr./PKPPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×