28 marca 2020

Transport i Spedycja » Transport i Spedycja

Dofinansowanie unijne na usprawnienie transportu intermodalnego

Dofinansowanie unijne na usprawnienie transportu intermodalnego
Środki unijne zostaną przeznaczone na modernizację terminali intermodalnych na wybrzeżu bałtyckim oraz usprawnienie terminali dystrybucyjnych tworzących europejską oś transportową z krajami WNP i Chinami.

28 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało korespondencyjnie 4 umowy o dofinansowaniu inwestycji DB Cargo Polska S.A., Industrial Division Sp. z o.o., DB Port Szczecin Sp. z o.o., Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o.

Dofinansowane projekty to:
Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę Zachodnią z krajami WNP i Chinami.
Wartość dofinansowania z UE: 51 555 000, beneficjent: DB Cargo Polska S.A.

Zakup nowych lokomotyw wielosystemowych do transportu intermodalnego
Wartość dofinansowania z UE: 48 521 250, beneficjent: Industrial Division Sp. z o.o.

Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu
Wartość dofinansowania z UE: 32 016 550, beneficjent: DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów
Wartość dofinansowania z UE: 5 804 000, beneficjent: Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o.
jagr./CUPT

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×