6 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Analizy i raporty

Przewozy intermodalne w 2012 roku

Przewozy intermodalne w 2012 roku
Coraz więcej przewozów intermodalnych
Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące wielkości przewozów intermodalnych w 2012 r. Tylko w IV kwartale 2012 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 168,5 tysiąca sztuk jednostek, co w przeliczeniu stanowiło 271,9 tysiąca TEU.
W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku liczba jednostek wzrosła o 13,8% (wg TEU o 12,1%).
Łącznie w 2012 roku przewieziono blisko 644,6 tysiąca sztuk jednostek, czyli o ponad 31,8% więcej niż w 2011 roku.

O „kolejowych przewozach intermodalnych

masa towarów w przewozach intermodalnych

tysięcy ton

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

2012

1895,6

2048,5

1986,4

2125,3

2011

1198,3

1363,7

1578,7

1765,5

2010
980,4

1087,8

1159,3

1176,8

zmiana 2012/2011

58,19%
50,21%
25,83%
20,38%

Masa towarów w przewozach intermodalnych, łącznie w czterech kwartałach 2012 roku, wyniosła 8,056 mln ton - wzrost o 36,4% w porównaniu z rokiem 2011, a wykonana praca przewozowa wyniosła 3,045 mld tonokilometrów - wzrost o 24,4%.
W 2012 roku wzrósł udział przewozów kontenerów przez porty morskie.

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w 2012 r. 
 

I kw.

I-II kw.

I-III kw.

I-IV kw.

rok
masa
3,45%
3,53%
3,47%
3,48%
2,37%

praca przewozowa

6,12%
6,44%
6,21%
6,21%
4,53%
W ogólnej liczbie przetransportowanych jednostek, przewozy te stanowiły 24,1%, podczas gdy w 2011 r. ich udział nie przekraczał 23%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych na koniec 2012 roku wyniósł 3,48% wg masy i 6,21% wg wykonanej pracy.

udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy
 

I kwartał 2012

I-II kwartał 2012

I-III kwartał 2012

I-IV kwartał 2012

rok
CTL
3,02%
4,61%
4,19%
4,00%
2,95%

DB Schenker

7,00%
6,41%
6,77%
7,22%
0,49%

PKP Cargo

64,14%
63,88%
64,28%
64,69%
70,64%

PKP LHS

2,25%
1,90%
1,82%
1,61%
2,46%

Lotos Kolej

23,18%
21,87%
21,57%
20,44%
21,31%

Rail Polska

0,03%
0,24%
0,47%
0,99%
0,00%
Majkoltrans
0,00%
0,92%
0,61%
0,45%
0,00%

STK Wrocław

0,38%
0,18%
0,28%
0,60%
2,16%
Intermodal w centrum uwagi
W 2012 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 9 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., CTL Express Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., STK S.A. oraz Majkoltrans Sp. z o.o.
jagr./UTK

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×