6 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Analizy i raporty

Kurs na Skandynawię

Kurs na Skandynawię
To raport opracowany przez ekspertów Scandinavian Express, w którym znajdziemy analizy i prognozy dla rynku TSL 2015.
W raporcie omówiono m.in. „Dyrektywę siarkową”, nowe przepisy dotyczące opon zimowych w Norwegii, zaostrzenie regulacji odnośnie kabotażu w Szwecji oraz rosyjskie embargo i niemiecką ustawę o płacy minimalnej (MiLoG). Zdaniem autorów raportu to główne wydarzenia, które będą determinowały rynek TSL w 2015 r. w relacji Polska – Skandynawia. Eksperci Scandinavian Express, niezależnego operatora specjalizującego się w spedycji i transporcie w relacji Europa-Skandynawia sprawdzili co będzie liczyło się na rynku usług TSL na kierunku skandynawskim w 2015 roku. W tym celu przeanalizowali dane ekonomiczne, gospodarcze oraz kluczowe wydarzenia dla branży z minionego roku.

Skarga konstytucyjna przeciwko MiLoG

Z analizy wynika, że w 2015 r. w obsłudze logistycznej kierunku skandynawskiego szczególne znaczenie będzie miało doświadczenie i specjalizacja firm. Ma to przede wszystkim związek z wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych jak „dyrektywa siarkowa”, wymogi dotyczące zakładania opon zimowych w Norwegii, czy nowe przepisy odnośnie kabotażu w Szwecji. Wymuszają one na przewoźnikach nowe inwestycje oraz skrupulatne przestrzeganie prawa.
- Zaostrzenie regulacji na wewnętrznych rynkach państw skandynawskich oraz wprowadzenie „dyrektywy siarkowej” przełożą się na wzrost kosztów działalności transportowej, a w efekcie wysokość cen oferowanych usług. Nowe uwarunkowania rynkowe będą poważnym sprawdzianem operacyjnej efektywności operatorów TSL. Kontrahenci powinni – w szczególności w I kwartale 2015 r. – zwracać uwagę na te elementy decydując się na wybór przewoźnika w relacji Europa – Skandynawia - komentuje wyniki raportu Patryk Szymański, wiceprezes Scandinavian Express.
Nie bez znaczenia na rynek TSL w relacji Polska – Skandynawia będzie również przedłużające się rosyjskie embargo na import produktów spożywczych z Unii Europejskiej, które zostało wprowadzone w sierpniu 2014 r oraz tymczasowo zawieszona, niemiecka ustawa o płacy minimalnej. Z ich powodu wielu przewoźników będzie szukało frachtów na innych rynkach.
Jednym z nich będzie z pewnością Skandynawia, która szczególnie w okresie wiosenno-letnim może stać się bardzo popularną alternatywą dla aut wycofanych z obsługi relacji wschodniej. Na początku może to skutkować niższymi cenami oraz spadkiem jakości usług. Jednak w dłuższej perspektywie przełoży się na uporządkowanie rynku, który sam wyeliminuje nieprzygotowanych na specyfikę kierunku przewoźników
- Najbliższy rok może być trudny dla przewoźników, którzy dopiero otwierają się na rynki skandynawskie. Jeżeli nie poczynili precyzyjnych przygotowań dużo wcześniej, to nagłe dopasowanie się do przepisów i oczekiwań klientów może uniemożliwić im konkurowanie z doświadczonymi operatorami wyłącznie ceną – dodaje Patryk Szymański.
Struktura wymiany handlowej Polski ze Skandynawią oraz prognozy jej rozwoju – zwłaszcza w zakresie specyfiki najpopularniejszych grup towarowych – wymusza adekwatne dostosowanie możliwości flotowych, ze szczególnym uwzględnieniem wielofunkcyjności sprzętu. Chcą być pewni, że w razie czego będą mogli skorzystać z dogodnego dla danej sytuacji taboru - od szybkich aut dostawczych z windami samowyładowczymi, zestawów standardowych, aż po zestawy do transportu ponadgabarytowego gotowe do obsłużenia np. dynamicznie rozwijającego się rynku konstrukcji stalowych.
Szczegółową analizę oraz wszystkie prognozy na 2015 rok można znaleźć w raporcie „Kurs na Skandynawię”. Kliknij, aby pobrać raport.
Patronat merytoryczny nad raportem objęła Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza (SPCC).
Scandinavian Express Poland -  niezależny operator w branży Transport - Spedycja - Logistyka. Od ponad 20 lat specjalizuje się w spedycji i transporcie ładunków oraz ponadgabarytów w relacji Europa-Skandynawia.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×