24 czerwca 2018

Transport i Spedycja » Analizy i raporty

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na 2017

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na 2017... menadżerowie logistyczni oceniają sytuację na rynkach wschodzących
Populizm i stagnacja w światowym handlu mogą wpłynąć na sytuację rynków wschodzących w 2017 roku - to jeden z głównych wniosków wynikających z ankiety przeprowadzonej wśród 800 menadżerów z branży logistycznej w ramach Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 (Agility Emerging Market Logistics Index 2017).
Opublikowany po raz ósmy Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 klasyfikuje 50 czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu o wielkość rynku, warunki biznesowe, infrastrukturę i połączenia transportowe, czyli te czynniki, które są atrakcyjne z punktu widzenia operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych i dystrybutorów. Indeks opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród menadżerów branży logistycznej i łańcuchów dostaw.

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na rok 2017 – najważniejsze wnioski
W 2017 roku menadżerowie logistyczni obawiają się dalszego rozwoju sytuacji na rynkach wschodzących. 69% ankietowanych przyznało, że Brexit oraz załamanie wielu globalnych i regionalnych negocjacji handlowych, może doprowadzić do odejścia od zasad wolnego handlu. Dla 43% ankietowanych prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przewidujące w 2017 roku wzrost na rynkach wschodzących na poziomie 4,6%, są zbyt optymistyczne. Na stagnację w handlu światowym oraz turbulencje na rynkach wschodzących wskazują też wyniki rankingu - w przypadku 24 spośród 50 krajów (w tym 7 z pierwszej 10) nastąpił spadek wyników Indeksu rok do roku.
Pierwsze miejsce w rankingu ogólnym po raz kolejny zajęły Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata. To właśnie kierunek rozwoju chińskiej gospodarki będzie głównym czynnikiem napędzającym wzrost ekonomiczny i handel międzynarodowy w 2017 roku. Wprawdzie 76% badanych menadżerów przyznało, że chińska gospodarka zwalnia, ale tylko 17% uznało, że to spowolnienie będzie miało znacząco negatywny wpływ na sektor logistyki i transportu. 66% ankietowanych zaznaczyło też, że wolniejszy wzrost nie zmieni ich planów ekspansji na tym rynku. Według ankietowanych menadżerów rynkiem wschodzącym o największym potencjale logistycznym, gdzie można spodziewać się najwięcej nowych inwestycji, są Indie. Stabilny wzrost oraz reforma podatków spowodowały, że kraj ten awansował w rankingu na 2. miejsce za Chinami, wyprzedzając Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak zaznaczyli ankietowani, tym, co jednak może zakłócić rozwój tej gospodarki w 2017 roku, jest niespodziewana decyzja rządu indyjskiego o wycofaniu z obiegu banknotów o wysokim nominale i promowanie transakcji bezgotówkowych.
Zjednoczone Emiraty Arabskie (pozycja 3. w ogólnym rankingu), po raz kolejny zajęły najwyższe miejsce pod względem klimatu dla biznesu, infrastruktury i połączeń transportowych. Kraje Zatoki Perskiej (ZEA, Katar, Oman, Bahrajn, Arabia Saudyjska i Kuwejt) znalazły się też w pierwszej dziesiątce krajów z najlepszymi warunkami dla biznesu.
Po raz kolejny menedżerowie wskazali Brazylię jako jeden z rynków o największym potencjale logistycznym, ustępujący tylko Indiom i Chinom. Pomimo recesji i wszczęcia procedury impeachmentu wobec prezydent Dilmy Rousseff, kraj ten utrzymał 7 pozycję. Blisko 75% ankietowanych spodziewa się w 2017 roku wzrostu cen towarów, ale ich zdaniem, nie będzie on znaczący.
Państwem, które odnotowało największy awans wśród wszystkich krajów objętych badaniem, jest Iran. W ogólnym rankingu kraj ten zajął 18 pozycję, awansując aż o 8 miejsc. Iran znalazł się też na 9 miejscu (awansując z 15) w rankingu rynków wschodzących, które zdaniem menedżerów mają największy potencjał wzrostu w dziedzinie logistyki. Ankietowani zwrócili też uwagę na Kazachstan, który dzięki poprawie warunków prowadzenia biznesu, awansował o 4 miejsca na pozycję 14.
Z gospodarczymi skutkami nieudanej próby zamachu stanu oraz zamachów terrorystycznych poradziła sobie Turcja, która awansowała z pozycji 10 na 9. Swoją pozycję (miejsce 28) poprawiła Argentyna, próbująca zakończyć kilkuletni okres izolacji ekonomicznej. W rankingu nieznacznie natomiast spadła pozycja Rosji, z miejsca 9 na 10, co było efektem utrzymania zachodnich sankcji oraz niskich cen energii.
Jeśli chodzi o Afrykę, to wśród krajów, które zanotowały największy spadek w Indeksie znalazły się Nigeria i RPA. Swoje pozycje poprawiły natomiast mniejsze rynki, takie jak Uganda, Etiopia, Tanzania i Kenia.
Essa Al-Saleh, prezes i CEO Agility Global Integrated Logistics, stwierdził, że operatorzy logistyczni i ich klienci obawiają się upowszechnienia tendencji antyglobalizacyjnych oraz populistycznych, które już pojawiły się w Wielkiej Brytanii i USA. A to utrudni wymianę handlową z rynkami wschodzącymi, w dużym stopniu uzależnionymi od eksportu. „Wskaźniki wzrostu rynków wschodzących są wciąż najwyższe na świecie, ale niezwykle trudno jest ocenić ich faktyczną siłę w globalnych łańcuchach dostaw” dodaje Al-Saleh. „Indeks oraz badanie mogą być bardzo przydatne dla określenia najważniejszych silnych i słabych stron poszczególnych rynków.”
X Polecamy artykuł:
Bus cięższy o ponad 100 %

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na 2017 rok został opracowany przez Transport Intelligence (Ti), jedną z czołowych firm badawczych w branży logistycznej.
John Manners-Bell, dyrektor zarządzający Ti, podsumowuje: „W 2016 roku na wielu rynkach wschodzących panowała niepewność i brak stabilności, wzmacniane przez zmiany polityczne w Europie i Stanach Zjednoczonych, które mogą mieć wpływ na wymianę handlową z Ameryką Łacińską, Azją i Afryką. Można jednak dostrzec wiele pozytywnych sygnałów, na przykład świetne wyniki osiągane przez Indie. Bardziej jednak niż kiedykolwiek wcześniej, Indeks pokazuje dziś różnice między rynkami prosperującymi a tymi, które są najbardziej zagrożone i osiągają najsłabsze wyniki.”
- Wyniki Indeksu Logistycznego są również istotne z punktu widzenia naszych klientów.  Wiele polskich firm jest zainteresowanych rozwojem działalności biznesowej na rynkach wschodzących. Dlatego śledzimy, co się dzieje w poszczególnych krajach, w jakim kierunku zmierza ich gospodarka i jak to przełoży się na nasze usługi i serwis dla klientów - mówi Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch Manager Agility Logistics w Polsce.
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility na 2017 dostępny jest na stronie: www.agility.com/2017index;  www.agility.com/Index2017video

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×