23 czerwca 2018

Transport i Spedycja » Analizy i raporty

Nastroje wśród przedsiębiorców wciąż słabe

Nastroje wśród przedsiębiorców wciąż słabeBadanie Keralla Research – I kw. 2017
Wskaźnik Kerna ukazujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach w Polsce nieznacznie poprawił się, ale nastroje wciąż są bardzo słabe. Przede wszystkim wpływ ma na to ocena sytuacji gospodarczej kraju. Ponad 43 proc. przedsiębiorców negatywnie oceniło kondycję ekonomiczną Polski i jest to jeden z najsłabszych wyników od  4 lat.
Poprzednio tak wielu sceptyków rejestrowano w 2013 roku – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od ośmiu lat, co kwartał monitoruje nastroje i plany zakupowe przedsiębiorców MŚP w Polsce.
Sukcesywnie rośnie liczba przedstawicieli firm sektora MŚP, którzy gorzej oceniają sytuację gospodarczą w Polsce - od trzeciego kwartału 2016 roku odsetek pesymistów wzrósł o 18,5 pkt. proc. i osiągnął 43 proc. Przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich firm sceptycznie ocenili poprzedni kwartał, czyli ostatni kwartał zakończonego już roku. Równocześnie od trzeciego kwartału ubiegłego roku sukcesywnie topnieje odsetek przedsiębiorców pozytywnie oceniających kondycję krajowej gospodarki. Obecnie optymistów jest jedynie 8,6 proc.
Reprezentanci sektora MŚP negatywnie oceniają też sytuację w firmie. Zdaniem co czwartego badanego przedsiębiorcy  miniony kwartał przyniósł pogorszenie kondycji firmy –  oznacza to wzrost aż o 12,4 pkt proc. kw./kw.  – mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research. – Z badania wynika, że na niekorzystną sytuację w kraju wskazują przede wszystkim usługodawcy oraz firmy zatrudniające 10 – 49 pracowników.
Z badania Keralla Research wynika również, że do przyszłości przedsiębiorcy podchodzą z umiarkowanym optymizmem i prognozują na ten kwartał poprawę sytuacji zarówno w firmie, jak i w kraju. Ten optymizm wpłynął na lekką poprawę wskaźnika nastrojów, który uwzględnia oceny dotyczące przeszłości i przyszłości. W tym pomiarze KERN wyniósł minus 64,66 i jest lepszy o 2.29  kw./kw.
Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP spadł o 4,40 pkt. i wynosi minus 63,80 pkt. i w relacji do pomiaru w poprzednim kwartale jest gorszy o 4,40 pkt. Spadła więc skłonność MŚP do inwestowania. W tej fali pomiaru przedsiębiorców pytano o skłonność do inwestycji w ośmiu obszarach zakupowych. Niemal w każdym z nich w relacji do poprzedniego kwartału badani planują mniej inwestycji. Najbardziej ograniczone zostaną wydatki związane z zakupem nowego oprogramowania (spadek o 24,3 pkt.) oraz działaniami marketingowymi (regresja na poziomie 23,7 pkt.).   
Źródło: Instytut Keralla Research

Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób.
W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.
Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.
Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: luty 2017.
Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×