6 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Będą wspólne patrole niemieckich i polskich celników

Będą wspólne patrole niemieckich i polskich celników
Od końca stycznia 2011 r. na terenach przygranicznych Polski i Niemiec rozpoczną się wspólne kontrole celników z grup mobilnych. Mają one zapewnić, aby kontrola przestrzegania zakazów i ograniczeń w transgranicznym obrocie towarów była jednolita po obu stronach granicy.
Tak stanowi umowa podpisana 14 grudnia 2010 r. przez dyrektorów Izby Celnej we Wrocławiu oraz Urzędu Celnego w Dreźnie.

Wspólne patrole polsko – litewskie na pograniczu

Podstawą prawna podpisanej umowy jest "Porozumienia z 18 lutego 2002 r. między rządami RFN i Polski o współpracy służb policyjnych i granicznych w rejonach przygranicznych".
W trakcie pierwszych tygodni funkcjonariusze odbędą wspólne warsztaty doprecyzowujące procedury kontroli, w tym zatrzymywania pojazdów, kontroli dokumentów i środków transportu. Jeden z paneli szkoleniowych obejmie naukę języka niemieckiego i polskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii celniczej.

„Schengeńskie”, wspólne patrole w rejonie trójstyku
Nowe zadania obu służb są kontynuacją bardzo dobrze układającej się współpracy dolnośląskiej służby celnej oraz niemieckich celników z Drezna.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×