21 lutego 2020

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Zmiany w przepisach o transporcie ponadgabarytowym (2)

Zmiany w przepisach o transporcie ponadgabarytowym (2)
Polska może przestać być outsiderem pod względem regulacji prawnych związanych z transportami ponadgabarytowymi
Opracowano wspólny (MI, GDDKiA, przewoźnicy) trzon projektu ustawy, który wprowadza wielorakie zmiany, m.in. do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicje „pojazd nienormatywny” oraz dokonuje zmiany w podziale kompetencji i zasadach wydawania zezwolen na ruch pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych.

Zmiany w przepisach o transporcie ponadgabarytowym (1)
W projekcie ustawy umocowano kilka podmiotów, które będą władne do wydawania zezwoleń.
1. Zarządca drogi, który będzie wydawał zezwolenia w okręgu swojego działania na pojazdy, które przekraczają naciski osi do 11,5 t. Zezwolenie to ma przede wszystkim umożliwić przewoźnikom dojazdy do magazynów logistycznych.

2. Starosta, który będzie wydawał dwa rodzaje zezwoleń. Adresatem pierwszych będą głównie rolnicy, których pojazdy, ciągniki i maszyny rolnicze o szerokości do 3,5 m będą mogły swobodnie (po uzyskaniu zezwolenia) poruszać się p o drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Adresatem drugiego typu zezwoleń będą przewoźnicy, którzy będą poruszać się pojazdem o normatywnym DMC oraz nacisków osi, lecz z przekroczonymi wymiarami pojazdu, tj. 3,4 m szerokości, 15/23/30 m długości (w zależności od typu pojazdu) oraz wysokości 4,3 m. Dzięki tym zezwoleniom, przewoźnicy będę mogli uzyskać nawet 2-letnie zezwolenie, które umożliwi im np. legalny dojazd do stacji benzynowej czy stacji diagnostycznej bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zezwolenia.

3. GDDKiA, która została umocowana do wydawania najbardziej skomplikowanych zezwoleń kategorii IV-VII. Zgodnie z powyższym wykazem, zezwolenia kategorii IV umożliwią poruszanie się pojazdami o przekroczonych wymiarach (3,4 m szerokości – 15/23/30 m długości – 4,3 m wysokości) oraz naciskach osi 11,5 t przy normatywnej wartości DMC.
Program budowy dróg krajowych na lata 2011 - 2015
IV kategoria zezwoleń jest kontynuacją uprawnień wynikających z kategorii III, które wymagane będą w przypadku poruszania się pojazdów po drogach krajowych. Dzięki temu, przewoźnik, który wykupi zezwolenie kategorii III i IV będzie mógł swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych pojazdem nienormatywnym. Przewoźnikom odpadnie więc odwieczny problem „przewozów na pusto”, które nie dość, że generują niepotrzebne koszty, to jeszcze tworzyły dodatkowe, biurokratyczne zawirowania.

Zezwolenia okresowe. W projekcie ustawy przewidziano także okresowe zezwolenia kategorii V i VI, które przy maksymalnych wymiarach jak w kategorii IV, będą umożliwiały swobodne poruszanie się pojazdów, których DMC nie przekracza 60 t. W ocenie członków OSPTN zezwolenia kategorii III-VI usprawnią ponad połowę wszystkich transportów ponadgabarytowych.
W projekcie ustawy przewidziano także najbardziej specyficzne i wymagające transporty, które będą podlegać pod kategorię VII zezwoleń. W przypadku przekroczeń wymiarów, DMC lub nacisków osi ponad normy z kategorii I-VI, GDDKiA będzie umocowana do wydawania zezwoleń jednokrotnych (7 dni) lub wielokrotnych (30 dni).

Terminy wydawania. Niezwykle ważną zmianą jest ustawowe uregulowanie czasu w jakim urzędnicy powinni wydać zezwolenie. Zgodnie z art. 64 ust. 4 projektu ustawy o ruchu drogowym, zezwolenia kategorii I-VII będą wydawane w terminie 3 dni roboczych, zezwolenia kategorii VII w terminie 7 dni, a w szczególnych wypadkach nie dłużej niż 30 dni. Biorąc pod uwagę, że zezwolenia kategorii III-VII wydawane będą na okres nawet do 2 lat, znaczna część transportów ponagabarytowych nie będzie wymagała (jak obecnie) permanentnej obecności w siedzibach podmiotów wydających zezwolenia.
Z kolei odciążenie urzędników od wydawania zezwoleń, które swoim charakterem nie wymagają każdorazowej oceny, jak w wypadku zezwoleń kategorii VII, na pewno usprawni prace w GDDKiA, której pracownicy będą mogli poświęcić więcej uwagi i czasu przewozom, które wymagają wielu uzgodnień.
Vademecum bezpiecznego spedytora
Okresy obowiązywania. W projekcie przewidziano okres na jaki będą wydawane zezwolenia, tj., w zależności od kategorii, na okres od 1 miesiąca do 2 lat:
— zezwolenia kategorii I – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy
— zezwolenia kategorii II – 12 miesięcy
— zezwolenia kategorii III-VI – miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy
— zezwolenia kategorii VII:
— jednokrotne, na okres nie dłuższy niż 7 dni
— wielokrotne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×