19 grudnia 2018

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Trochę lepiej z ewidencją pojazdów

Trochę lepiej z ewidencją pojazdówMSW przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia wprowadzający wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych przesyłanych do bazy CEP. Przyjęte standardy pozwolą na udoskonalenie danych gromadzonych w systemie.
Nowe przepisy pozwolą na udoskonalenie danych gromadzonych w bazie CEPiK. Dane do tych ewidencji będą wprowadzane przez uprawnione podmioty, po ich uprzedniej weryfikacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Dane gromadzone w bazie CEP będą ujednolicone. Dotychczas w praktyce zdarzało się, że lokalni administratorzy danych o pojazdach tworzyli własne repliki takiej bazy. Powodowało to rozbieżność danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i jej kopiach. Aby zapobiec takim sytuacjom rozporządzenie nakazuje wprowadzanie danych bezpośrednio w CEP i zakazuje tworzenia kopii i kompletnych replik ewidencji bez zgody administratora CEP.


Prawie 20 mln aut na polskich drogach

Prawidłowość przekazywania danych do ewidencji będzie weryfikowana. Przekazywanie danych będzie wymagało podania sumy kontrolnej generowanej automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący CEP. Dodatkowo poprawność przekazywanych danych będzie weryfikowana w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, REGON i TERYT.
Baza CEP zostanie uzupełniona o katalog danych, czyli tzw. słownik. Będzie on zawierał m.in. nazwy marek pojazdów, stacje kontroli pojazdów, czy zakłady ubezpieczeń. Ograniczy to błędy literowe czy błędne skróty nazw, które dotychczas zdarzały się w systemie.

Od nowego roku kolejne e-usługi dla obywateli
Projekt rozporządzenia jest wynikiem delegacji ustawowej – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa daje podstawy prawne do wprowadzenia także kolejnych e-usług: - możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy sprawdzenie szkoły jazdy.
Poniżej przypominamy nowe e-usługi, które będą dostępne dla obywateli od nowego roku:
  • dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji – umożliwi im bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego; np. kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy o liczbie punktów karnych.
  • „Sprawdź szkołę jazdy” – pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych. Jednocześnie zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług.
  • „Mój pojazd” – pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.
MSW sukcesywnie uruchamia dla obywateli usługi dostępne online. Przypominamy, że od czerwca 2014 roku działają e-usługi: „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny Autobus” - pozwalające on-line sprawdzić informacje o pojazdach i autobusach.
Projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych. Na odpowiedzi czekamy do 9 października br. Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do CEP, powinno wejść w styczniu przyszłego roku.
jagr./MSW

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×