17 sierpnia 2017

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Straż Graniczna walczy z plagą nielegalnych zatrudnień

Straż Graniczna walczy z plagą nielegalnych zatrudnień

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w miesiącu lipcu przeprowadzili 25 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. W 16 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez obcokrajowców w firmach mających swoją siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, iławskiego, mrągowskiego oraz gołdapskiego.

Ogółem kontrolą objęto 103 cudzoziemców, w tym 94 osoby to obywatele Ukrainy, którzy wykonywali pracę w: budownictwie, transporcie, rolnictwie, gastronomii i zakładach produkcyjnych. W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że 41 cudzoziemców pracowało nielegalnie. W następstwie ujawnionych nieprawidłowości nałożono na pracodawców 6 mandatów karnych na łączną kwotę 1 700 zł i skierowano do Sądów Rejonowych 7 wniosków o ukaranie pracodawców. W analizowanym okresie wobec 7 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę 14 450 zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że naruszenia przepisów najczęściej występowały w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez wymaganego zezwolenia, bez zawarcia z nimi stosownej umowy o pracę, bądź pracodawcy powierzali pracę cudzoziemcom na innych warunkach niż określonych w zezwoleniach na pracę.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przypomina o trwających spotkaniach szkoleniowych dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Przedmiotowe szkolenia adresowane są do osób i podmiotów, które zatrudniają, bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców. W spotkaniach uczestniczą również sami cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie i chcą pracować na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Straż Graniczna przypomina, że szczegółowe informacje dotyczące postępowania o uzyskanie zezwoleń na pracę, a także zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP można uzyskać również na stronach internetowych Urzędu ds. Cudzoziemców oraz właściwych terytorialnie Urzędów Wojewódzkich.

por. SG Mirosława Aleksandrowicz

Rzecznik Prasowy - koordynator

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży GranicznejPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×