23 lipca 2018

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Straż Graniczna walczy z plagą nielegalnych zatrudnień

Straż Graniczna walczy z plagą nielegalnych zatrudnień

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w miesiącu lipcu przeprowadzili 25 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. W 16 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez obcokrajowców w firmach mających swoją siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, iławskiego, mrągowskiego oraz gołdapskiego.

Ogółem kontrolą objęto 103 cudzoziemców, w tym 94 osoby to obywatele Ukrainy, którzy wykonywali pracę w: budownictwie, transporcie, rolnictwie, gastronomii i zakładach produkcyjnych. W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że 41 cudzoziemców pracowało nielegalnie. W następstwie ujawnionych nieprawidłowości nałożono na pracodawców 6 mandatów karnych na łączną kwotę 1 700 zł i skierowano do Sądów Rejonowych 7 wniosków o ukaranie pracodawców. W analizowanym okresie wobec 7 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę 14 450 zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że naruszenia przepisów najczęściej występowały w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez wymaganego zezwolenia, bez zawarcia z nimi stosownej umowy o pracę, bądź pracodawcy powierzali pracę cudzoziemcom na innych warunkach niż określonych w zezwoleniach na pracę.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przypomina o trwających spotkaniach szkoleniowych dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Przedmiotowe szkolenia adresowane są do osób i podmiotów, które zatrudniają, bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców. W spotkaniach uczestniczą również sami cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie i chcą pracować na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Straż Graniczna przypomina, że szczegółowe informacje dotyczące postępowania o uzyskanie zezwoleń na pracę, a także zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP można uzyskać również na stronach internetowych Urzędu ds. Cudzoziemców oraz właściwych terytorialnie Urzędów Wojewódzkich.

por. SG Mirosława Aleksandrowicz

Rzecznik Prasowy - koordynator

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży GranicznejPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×