19 grudnia 2018

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Szybkie efekty debaty

Szybkie efekty debaty

18 października 2017 r. Inspektorzy Transportu Drogowego uczestniczyli w miejscowości Rzeszotary, znajdującej się na terenie powiatu legnickiego, debacie społecznościowej, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego z uwagi na przebudowę drogi S3.


W odpowiedzi na zgłoszone wnioski dotyczące degradacji dróg gminnych i powiatowych  przez przewoźników i kierowców kierujących przeładowanymi pojazdami ciężarowymi, naruszającymi przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, w dniach 19 i 20 października 2017 r. Inspektorzy z Oddziału Legnickiego przeprowadzili czynności kontrolne ukierunkowane na weryfikację przekazanych informacji. W wyniku podjętych działań zatrzymano 3 czteroosiowe pojazdy.


Po przeprowadzeniu ważenia pojazdów stwierdzono, iż każdy z nich przekraczał dopuszczalną mas całkowitą od około 3 do 6 ton. ]


Analiza czasu pracy kierowców ujawniła, iż jeden z nich wielokrotne naruszał przepisy dotyczące czasu jazdy bez wymagane przerwy. Zamiast dopuszczalnych 4 godzin i 30 minut kierował pojazdem nawet przez ponad 9 godzin, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

W celu ukrycia ww. naruszeń kierowca wyciągał kartę kierowcy z tachografu cyfrowego, jeżdżąc bez rejestracji jazdy na swojej karcie. Ujawnienie naruszeń było możliwie po porównaniu danych zarejestrowanych na karcie kierowcy i w pamięci urządzenia.


W związku z powyższym na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne dotyczące naruszeń przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.  Do czasu częściowego rozładunku przewożonego materiału, powodującego normatywność, pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu.


Daniel Woźniak

Naczelnik Wydziału Inspekcji

WITD we WrocławiuPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×