24 marca 2019

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Od 1 kwietnia w pojazdach obowiązkowo będzie zainstalowany system eCall

Od 1 kwietnia w pojazdach obowiązkowo będzie zainstalowany system eCall

Od 1 kwietnia wszystkie nowe auta będą musiały być wyposażone w system eCall, umożliwiający automatyczne powiadamianie służb o wypadkach drogowych. Będzie on działał w oparciu o infrastrukturę numeru alarmowego 112.

Nowe przepisy, obowiązujące w całej Unii Europejskiej, dotyczą każdego nowo homologowanego auta kategorii M1, czyli osobowego o dopuszczalnej masie 3,5 tony oraz kategorii N1, czyli o masie własnej do 3m5 tony.

Jako wyjątki w rozporządzeniu wskazano:

– pojazdy produkowane w małych seriach i homologowanych zgodnie z art. 22 i 23 dyrektywy 2007/46/WE,

– pojazdy dopuszczone zgodnie z art. 24 dyrektywy 2007/46/WE;

– pojazdy, które nie mogą być wyposażone w odpowiedni mechanizm inicjowania eCall, określonych zgodnie z ust. 2, ze względów technicznych.

System uruchomi się po zadziałaniu czujników znajdujących się w aucie lub poprzez ręczne naciśnięcie przycisku przez kierowcę lub pasażera, będących uczestnikami lub świadkami zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. W obu przypadkach automatycznie zostanie wykonane połączenie na numer alarmowy 112 obsługiwany w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Przesłane zostaną również dane dotyczące m.in. lokalizacji pojazdu, kierunku jazdy, liczby pasażerów z zapiętymi pasami. Jeśli nie będzie możliwości nawiązania rozmowy z poszkodowanym ze względu na jego stan zdrowia operator numeru alarmowego 112 przekaże wszystkie dane, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do odpowiednich ze względu na rodzaj zdarzenia służb – tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Według analiz system eCall ma skrócić czas reakcji służb ratowniczych o 50% w terenie zabudowanych oraz o 60% poza miastem. Wyeliminowanie „czynnika ludzkiego” oraz ryzyka popełnienia błędu chociażby przy określaniu lokalizacji pozwoli na płynny i jasny przekaz informacji.

 Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×