29 lutego 2020

Transport i Spedycja » Bezpieczeństwo TSL

Będzie bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Będzie bezpieczniej na przejazdach kolejowych
24 września 2018 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki temu w całej Polsce zostaną przeprowadzone liczne prace zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach.

- Celem naszych działań jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej. Aby ten cel osiągnąć potrzebne są takie działania, jak podpisana dzisiaj umowa na dofinansowanie modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych. Niezbędne jest również kontynuowanie kampanii społecznych, które podnoszą świadomość uczestników ruchu drogowego  – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Inwestycja obejmuje prace na 180 przejazdach kolejowo-drogowych i 2 przejściach położonych na 73 liniach kolejowych zlokalizowanych w 16 województwach Polski. W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa” nastąpi m.in. wymiana nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabudowa nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących.

W wyniku przeprowadzonych prac na 121 przejazdach nastąpi podniesienie ich kategorii, a na 84 przejazdach zakłada się likwidację ograniczeń prędkości. Na inwestycji zyskają więc wszyscy: podróżujący koleją, jak i korzystający z dróg, z pieszymi włącznie.
Planowany termin zakończenia projektu to kwiecień 2020 r. Łączna kwota wsparcia dla zarządcy infrastruktury –  PKP PLK SA ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniesie blisko 194 miliony złotych. Całkowity koszt projektu to prawie 311 milionów złotych.

- PKP PLK SA otrzymuje wsparcie unijne na realizację projektu ważnego dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Warto podkreślić, że inwestycja wspiera rozwój ruchu towarowego i dostęp do portów, oraz pozwala na usunięcie tzw. wąskich gardeł, czyli ograniczeń prędkości w rejonie przejazdów - podkreślił Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.

jagr./CUPT

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×