23 marca 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Loi Macron - zmiany

Loi Macron - zmiany
Ustawa o płacy minimalnej we Francji weszła w życie wraz z początkiem lipca. Minął ledwie miesiąc, a władze już zaplanowały sporo zmian w kwestii jej egzekwowania. Rzućmy okiem, co się zmieni.
Zmiany będą dotyczyć dwóch zakresów:
Cyfrowej transmisji zgłoszeń i zaświadczeń o delegacji. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które są zawarte w powyższych dokumentach.

System SIPSI
Zgodnie z nowymi zasadami minister pracy zacznie prowadzić elektroniczny system SIPSI. W systemie będą zawarte informacje w zakresie świadczenia usług międzynarodowych oraz dane osobowe pracowników delegowanych (kierowców).
Za pomocą tego systemu firmy będą mogły dopełnić wszystkich formalności, związanych ze zgłoszeniem pracownika online. Będzie ułatwiał również kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich prawa i przepisów.

SIPSI – jakie dane będą gromadzone?
Zgodnie z nowym dekretem system może gromadzić i przetwarzać dane osobowe i dane z poniższych zakresów (na podstawie informacji Gide):
Przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej, delegujących pracownika
nazwa/firma, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia członka kadry
adresy do korespondencji stacjonarnej i elektronicznej
dane kontaktowe do firmy
forma prawna firmy
dane na temat wpisu do rejestru zawodowego firmy
główna działalność firmy
tożsamość instytucji, dokąd firma odprowadza składki ubezpieczenia społecznego
dane na temat wpisu do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportu drogowego
Przedstawiciela we Francji podczas świadczenia usług
imię, nazwisko, data urodzenia (osoba fizyczna)
nazwa firmy (osoba prawna)
adres stacjonarny i elektroniczny
dane kontaktowe
Zleceniodawcy, firmy przyjmującej lub firmy korzystającej z usług
nazwa firmy
adres stacjonarny i elektroniczny
dane kontaktowe
przedmiot działalności
numer identyfikacyjny SIRET (firmy z siedzibą we Francji)
związek pracodawcy z firmą
Pracowników delegowanych
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia
aktualny adres zamieszkania
narodowość
data podpisania umowy o pracę
data rozpoczęcia delegacji
data zakończenia delegacji (przewidywana)
kwalifikacje
stanowisko
miesięczne wynagrodzenie brutto
sposób rozliczania kosztów podróży, wyżywienia i noclegów
stawka godzinowa brutto
prawo pracy, które posiada zastosowanie do umowy o pracę
Charakteru i warunków świadczenia usług we Francji
X Polecamy artykuł:
Bułka z ... papierosami

adresy świadczenia usług
data rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług
główna działalność
charakter wykorzystywanych niebezpiecznych materiałów
czas trwania pracy oraz odpoczynku
adresy zakwaterowania pracowników
Danych operatorów oraz instytucji kontrolnych
imię, nazwisko, służba kontrolna
login i hasło połączenia
adres e-mail
rejestracja, data i godzina połączenia, zmiany, komentarze, adnotacje
Dane w systemie SIPSI będą przechowywane przez 5 lat od momentu świadczenia usług na terenie Francji.
Uwaga: do 31 grudnia włącznie formularze zaświadczenia o delegowaniu można ściągnąć ze stron:
Dyrekcja ds. informacji prawnej i administracyjnej.
źr. Tachonline.com

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×