24 czerwca 2018

Transport i Spedycja » Drogowy

Majowy weekend bez ciężarówek

Majowy weekend bez ciężarówekZgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040), ograniczony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

30 kwietnia 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,
1 maja 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
2 maja 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,
3 maja 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
jagr. GDDKIA


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×