23 czerwca 2018

Transport i Spedycja » Drogowy

Powstaje obwodnica Sanoka

Powstaje obwodnica  Sanoka

28 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane na obwodnicy Sanoka.  Inwestycja obejmuje budowę ok. 7-kilometrowej obwodnicy tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną.Obwodnica realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a teraz przystępuje do budowy trasy.

Droga krajowa nr 94 w Olkuszu zostanie rozbudowana


Zakres inwestycji obejmuje budowę: jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1; 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy; przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska; obiektów inżynierskich (8 mostów, 4 wiadukty, 18 przepustów); pary Miejsc Kontroli Pojazdów; elementów odwodnienia;

oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu; oświetlenia drogowego oraz przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.


Początek obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28), a koniec stanowi włączenie drogi obwodowej do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Obwodnica Sanoka przebiegać będzie w terenie zróżnicowanym wysokościowo (teren falisty i częściowo górski). W większości obwodnica będzie przebiegać przez teren niezabudowany, rejon zurbanizowany występuje na początkowym oraz końcowym jej odcinku.

X Polecamy artykuł:
Ivan Hofmann nowym CEO GLS w USA

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Sanoka, a przez to odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Dzięki niej skróci się czas podróży, zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.


Wykonawcą prac jest Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2019 r.

jagr./MIBPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×