20 lipca 2018

Transport i Spedycja » Drogowy

Wybudowany zostanie brakujący odcinek S7 w woj. świętokrzyskim

Wybudowany zostanie brakujący odcinek S7 w woj. świętokrzyskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na realizację ostatniego fragmentu trasy S7 między Warszawą a granicą woj. małopolskiego. Nowy odcinek drogi ekspresowej o długości 7,6 km połączy wybudowany w tym roku fragment S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 250 mln zł. Inwestycję zrealizuje firma Budimex SA.


Dzięki inwestycji, której zakończenie planowane jest w połowie 2020 r., droga krajowa nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości ok. 100 km zyska parametry trasy ekspresowej. Nowa trasa będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej drogi.

Na tym odcinku, w oparciu o decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeszcze przed podpisaniem umowy zostały zrealizowane działania zmierzające do ochrony środowiska. Chodzi tu m.in. o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli (przeplatka aurinia) z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Wiązało się to z precyzyjnym i wysoce wyspecjalizowanym działaniem w określonym czasie poprzedzającym realizację inwestycji. Przeniesiono ściśle określone rośliny (czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy motyli. Ponadto przesadzono kilka gatunków rzadkich roślin chronionych. Efekty wykonanych prac są na bieżąco monitorowane, co pozwala stwierdzić, że podjęte działania zakończyły się sukcesem.

jagr./GDDKIA


X Polecamy artykuł:
Via Baltica w budowie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×