19 grudnia 2018

Transport i Spedycja » Drogowy

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12t

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12t

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:


 -  10 listopada od godziny 18:00 do godziny 22:00,

 -   11 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00,

 -  25 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,

-   26 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,

-   1 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00.


obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

jagr./GDDKIAPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×