22 stycznia 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Podpisano umowę na koncepcję programową dla kolejnego odcinka Via Carpatia

Podpisano umowę na koncepcję programową dla kolejnego odcinka Via Carpatia

Przybliża się realizacja kolejnych fragmentów międzynarodowego szlaku Via Carpatia. 5 lutego 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz, a dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty.


- Podpisana dzisiaj umowa na przygotowanie tego odcinka drogi ekspresowej oraz wybór najkorzystniejszych ofert na dwa kolejne odcinki S19 na Podkarpaciu to kolejne, jakże ważne kroki do powstania szlaku Via Carpatia w Polsce. To także potwierdzenie tego, że realizujemy nasze obietnice. S19 ma zapewnione finansowanie, a coraz więcej odcinków jest kierowanych do realizacji – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Odcinek S19 Babica - Domaradz

Koncepcję programową dla tego odcinka S19, w terminie 26 miesięcy od daty podpisania umowy, opracuje Konsorcjum firm: Lider - Promost Consulting Sp. z o.o. i Partnerzy - IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. Wartość umowy to 17,1 mln zł.


Na tym odcinku S19 planowana jest budowa tuneli. Przy dokonywaniu wyboru wykonawcy KP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie projektanta tuneli, doświadczenie głównego projektanta mostowego.


W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.


Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli na podjęcie decyzji ws. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe KP pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.


Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23,5 km), stanowiący część szlaku Via Carpatia, przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×