20 stycznia 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Francja: Planowane zmiany dla przewoźników do 3,5 DMC

Francja: Planowane zmiany dla przewoźników do 3,5 DMC

Francuski poseł Damien Pichereau – znany z dość specyficznego podejścia do branży transportu, dodatkowo odpowiedzialny za wyprowacowanie stanowiska Francji odnośnie do Pakietu Mobilności – przygotował propozycje zmian dla przewoźników do 3,5 DMC. Zakres ich obowiązków, m.in. formalnych, miałby ulec zwiększeniu. Ponadto nowe obowiązki miałby trafić także do Pakietu Mobilności.

Raport posła Pichereau z początku roku dotyczący Pakietu Mobilności wskazywał na konieczność częściowego objęcia pojazdów do 3,5 DMC przepisami socjalnymi tj. w zakresie czasu jazdy i pracy, jak dostępu do zawodu (umiejętności zawodowe, dobra reputacja, potencjał finansowy, siedziba).

Obecnie poseł Pichereau podkreśla, że istotne jest ustawowe ujęcie odpowiedzialności wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Każdy z nich winien być obowiązany do przestrzegania reguł, przepisów tak, by była zachowana zdrowa konkurencja. Nie mniej istotna jest profesjonalizacja pracy kierowców pojazdów do 3,5 DMC. W tym zakresie rozważa wprowadzenie dodatkowych wymogów co do kategorii prawa jazdy oraz szkolenia.

Dalsze prace posła akcentują także takie obszary jak:

  • zwiększenie jakości kontroli pojazdów przy użyciu nowych technologii, w szczególności w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji;

  • polepszenie stanu floty pojazdów do 3,5 DMC poprzez częstsze kontrole techniczne. Jest to też działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego;

  • wsparcie przedsiębiorców w wymianie floty na bardziej przyjazną środowisku;

  • wsparcie dla wspólnot lokalnych w polityce miejskiej – optymalizacja przepływu towarów w miastach w kontekście poprawy jakości powietrza w centrach miast. W tym zakresie poseł Pichereau także zwraca uwagę, że w przestrzeni miejskiej porusza się znacząca liczba pojazdów do 3,5 DMC o nieznanym pochodzeniu. Pojazdy te (i kierowcy) spędzają całe weekendy na parkingach.

Źródło: Joanna Jasiewicz, TLPPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×