20 stycznia 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Oto propozycje Komisji Europejskiej w sprawie Pakietu Mobilności

Oto propozycje Komisji Europejskiej w sprawie Pakietu Mobilności

Pakiet Mobilności oznacza diametralne zmiany nie tylko dla firm transportowych, ale również dla kierowców. Zdaniem ekspertów utrudnią one codzienną pracę kierowców i pracę przewozową na unijnym rynku.

Komisja Europejska proponuje m.in.:

 • Objęcie przepisami rozporządzenia 561/2009 wszystkich drogowych przewozów rzeczy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdu. Wyłączone z przepisów rozporządzenie miałyby pozostać tak jak dotychczas niezarobkowe przewozy rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dmc nie przekraczającej 7,5 t. Dodatkowo wyłączenie z tych przepisów miałoby dotyczyć wszystkich lekkich pojazdów użytkowych (o dmc nie przekraczającej 3,5 t) przewożących rzeczy, które są używane na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub kierowcy i w przypadku gdy kierowanie pojazdem nie stanowi główną działalność osoby kierującej pojazdem.
 • Rezygnację z propozycji Komisji Europejskiej uelastyczniania zasad wypoczynku tygodniowego(w Pakiecie Mobilności przedłożonym przez Komisję Europejską dano możliwość odbioru przez kierowcę dwóch skróconych okresów wypoczynku tygodniowego w ciągu czterech kolejnych tygodni, przy zapewnieniu odpowiedniej rekompensaty przed końcem trzeciego tygodnia następującego po skróconym wypoczynku).
 • Uzupełnienie wymagań wobec miejsca zakwaterowania kierowcy podczas tygodniowego regularnego wypoczynku i/lub podczas odbioru rekompensaty za skrócony odpoczynek o wymóg „gender friendly” – zakwaterowanie powinno być przyjazne dla płci kierowcy.
 • Wprowadzenie definicji „domu”, jako zarejestrowanego miejsca zamieszkania (w Polsce zameldowania) kierowcy.
 • Wprowadzenie alternatywy do zaproponowanego przez Komisją Europejską odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w domu. Tą alternatywą jest miejsce wskazane przez kierowcę, który musi pisemnie poinformować o tym pracodawcę przed jego odbiorem.
 • Wprowadzenie obowiązku dla pracodawcy zapewnienia kierowcy powracającego do domu na odpoczynek tygodniowy transportu lub środków finansowych umożliwiających dotarcie do domu.
 • Zakaz doliczania czasu trwania podróży powrotnej kierowcy do okresu odpoczynku.
 • Zakaz obniżania wymaganych prawem krajowym dodatków na pokrycie kosztów podróży do domu, w przypadku gdy kierowca zdecyduje się spędzić okres odpoczynku w innym miejscu.
 • Obowiązek składania do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie UE sprawozdań o dostępności odpowiednich miejsc odpoczynku dla kierowców oraz o zabezpieczonych miejscach parkingowych na ich terytorium. Pierwsze takie sprawozdania powinny być złożone najpóźniej w chwili wejścia w życie Pakietu Mobilności, a następnie co dwa lata.
 • Zakaz uzależnienia wypłaty składników wynagrodzenia kierowcy od szybkości dostawy (czasu przewozu ładunku), jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń niniejszego rozporządzenia.
 • Przedłużenie okresu, z którego kierowca powinien okazać zapisy tachografu podczas kontroli na drodze z 28 dni do 56!
 • Skrócenie okresu na retrofiting w zakresie inteligentnych tachografów z 15 lat do 18 miesięcy dla pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe na terenie UE.

Źródło: TLP

 

X Polecamy artykuł:
(Nie)bezpieczny autokar


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×