23 marca 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

O terminach ważności świadectw kierowcy raz jeszcze

O terminach ważności świadectw kierowcy raz jeszcze
Komunikat Biura ds. TM/29/2018

Świadectwo kierowcy jest ważne jedynie, gdy spełnione są warunki, na których zostało wydane. Istotne jest zatem, aby w każdym momencie ważności świadectwa każdy warunek był spełniony.

Posiadanie w dacie składania wniosku o wydanie świadectwa kierowcy możliwości legalnego zatrudnienia jest niezbędne, ale nie musi oznaczać ubiegania się o świadectwo tylko na okres określony w dokumencie potwierdzającym określającym legalność zatrudnienia.

Kierowca przez cały okres ważności świadectwa musi być zatrudniony legalnie, jednak spełnianie tych warunków (nie terminów ich trwania) podlega ocenie jedynie przy wydawaniu dokumentu oraz w czasie kontroli, do której upoważniony jest organ.

Jeżeli którykolwiek warunek dla wydania świadectwa kierowcy przestanie być spełniony (zatem także upłynął terminu możliwości legalnego zatrudnienia) świadectwo kierowcy musi zostać niezwłocznie zwrócone przez przewoźnika do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. oraz wobec postępowań wszczętych i niezakończonych dla określenia daty ważności świadectwa uznawanym za wiążący będzie każdorazowo termin określony we wniosku. Maksymalny okres na jaki zostanie wydane świadectwo kierowcy to 5 lat.
jagr./Biuro ds. TM
X Polecamy artykuł:
Realizacja S6 przyspiesza


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×