24 marca 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Drogi ekspresowe S6 i S10 w formule PPP, ale bezpłatne dla osobowych

Drogi ekspresowe S6 i S10 w formule PPP, ale bezpłatne dla osobowych
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął  w sprawie możliwości realizacji wybranych projektów drogowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do dalszych prac w modelu PPP skierowane zostały odcinki dróg ekspresowych: S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (długość odcinka 30,8 km), S6 Koszalin – DK 6 (Bożepole Wielkie) (długość odcinka 116,7 km), S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina (długość odcinka 51,5 km), zadanie może być etapowane, możliwy jest również udział finansowy samorządu terytorialnego oraz  S10 Bydgoszcz – Toruń (długość odcinka 50,4 km).

Prace te będą polegały m.in. na opracowaniu projektów umów oraz materiałów koniecznych do przeprowadzenia postępowań przetargowych.

Długość każdej z umów ma wynieść 30 lat. W ww. projektach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie zastosowany mechanizm opłaty za dostępność, co oznacza, że partnerowi prywatnemu będzie wypłacane wynagrodzenie pokrywające ponoszone przez niego koszty wraz z marżą. Taka formuła wynagrodzenia partnera prywatnego oznacza, że nie zostaną wprowadzone opłaty dla kierowców samochodów osobowych.

Rolą partnera prywatnego przy realizacji inwestycji będzie zaprojektowanie, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie, utrzymywanie i eksploatowanie powierzonego odcinka drogi, zapewnienie finansowania w okresie budowy i eksploatacji oraz przekazanie drogi w uzgodnionym stanie po zakończeniu umowy.
X Polecamy artykuł:
Realizacja S6 przyspiesza


MI przewiduje, że pierwszy przetarg zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2019 roku. Warunkiem realizacji inwestycji jest podział ryzyk na takich zasadach, aby możliwe było zakwalifikowanie ich przez EUROSTAT poza deficytem instytucji rządowych i samorządowych.
jagr./MI

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×