16 lutego 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Kolejne odcinki szlaku Via Baltica na Warmii i Mazurach w realizacji

Kolejne odcinki szlaku Via Baltica na Warmii i Mazurach w realizacji

Wczoraj w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na projekt i budowę ponad 20 km odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Wysokie do Raczek. Nowy odcinek Via Baltica powinien być dostępny dla kierowców w połowie 2021 r.


- Szlak Via Baltica pobudzi gospodarczo regiony Polski Północno-Wschodniej. To droga, która była planowana od dawna. My mamy determinację, by tę inwestycję realizować. W ciągu kilku tygodni wszystkie odcinki tego szlaku zostaną zakontraktowane. Równomiernie inwestujemy w infrastrukturę w naszym kraju - powiedział minister A. Adamczyk.

Wykonawcą inwestycji o wartości 484,3 mln zł jest firma Budimex SA. Zadanie będzie polegało na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni, czterech bezkolizyjnych węzłów drogowych, a także infrastruktury towarzyszącej: dróg serwisowych, urządzeń ochrony środowiska i fragmentów dróg lokalnych.


Inwestycja będzie realizowana w trybie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że do zadań wykonawcy oprócz prac budowlanych będzie należało również opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji i pozwoleń. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odcinek Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).


Odcinek, na budowę którego podpisano umowę, jest jednym z trzech fragmentów drogi Via Baltica realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostałe dwa odcinki tej drogi, Szczuczyn – węzeł Ełk Południe oraz węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie, oczekują na podpisanie umów po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Na Mazowszu bliska zakończenia jest już budowa ostatnich odcinków drogi ekspresowej S8 wchodzących w skład korytarza Via Baltica. W województwie podlaskim w realizacji znajdują się wszystkie odcinki tego szlaku poza obwodnicą Łomży, dla której 26 czerwca 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad dokonała wyboru wykonawcy.

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.


Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×