27 lutego 2020

Transport i Spedycja » Drogowy

Będą nowe drogi

Będą nowe drogi
Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć zadań polegających na rozpoczęciu bądź kontynuacji prac przygotowawczych dla odcinków dróg ekspresowych: S16, S17, S19 (Via Carpatia), S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S12 Piaski – Dorohusk oraz obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł.

S16 Ełk – Knyszyn
Zadanie obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 67 km, przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś, budowę węzłów drogowych, dróg dla obsługi przyległego terenu, obiektów  inżynierskich, wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.
Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019–2023.

S17 Piaski – Hrebenne
Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S17 w województwie lubelskim. Jej celem jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Program inwestycji dotyczy procesu przygotowawczego. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.
Zakres zadania został poszerzony o budowę II jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 6,65 km.
Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018–2021.

S19 Sokołów Małopolski – Jasionka
Inwestycja polega na rozbudowie drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski - Jasionka w województwie podkarpackim (dobudowa drugiej jezdni). Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, rozwój terenów przyległych.
Program inwestycji dotyczy procesu przygotowawczego. Zakres prac przygotowawczych obejmuje uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie Projektuj i buduj.
Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018–2020.

S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina
Zakres zadania obejmuje  budowę 51,6 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów do węzła Kołbaskowo oraz przebudowę istniejącej trasy do węzła Goleniów, a także budowę przejścia przez Kanał Policki i Odrę tunelem drążonym o długości ok. 3,1 km. W ramach inwestycji powstanie 7 węzłów drogowych: Będargowo, Dołuje, Dobra, Tanowo, Police, Modrzewie, w tym zespolony Kołbaskowo. 

Program inwestycji dotyczy procesu przygotowawczego. Zakres prac przygotowawczych obejmuje uproszczoną koncepcję programową wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego.
Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019–2020.

S12 Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Program inwestycji obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Prace przygotowawcze będą prowadzone do 2021 r.

Obwodnica Ostrołęki
Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Ostrołęki, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko i tereny przyległe. Zakres inwestycji obejmuje budowę dostosowanej do nośności 115 kN/oś drogi klasy GP o długości 12 km i przekroju 2+1. W ramach zadania powstaną drogi dla obsługi przyległego terenu, obiekty inżynierskie, obwodnica zostanie wyposażona  urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska. Zakres prac obejmuje także budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

Program inwestycji dotyczy procesu przygotowawczego. Zakres tych prac obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych rozpoznawczych (powierzchniowych i sondażowych).
Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018–2022.
źr. GDDKIA
 

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×