6 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Południowa jezdnia A18 zostanie przebudowana!

Południowa jezdnia A18 zostanie przebudowana!
Zdaniem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka - Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy.

Dlatego po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Minister Infrastruktury podjął decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice.
Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:
  • w.. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
  • od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
  • w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
  • od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
  • gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).
Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.: dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, modernizację węzłów autostradowych, budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych), budowę Obwodu Utrzymania Autostrady.

Ogłoszenie postępowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawansowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

W 2007 r. dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.
jagr./GDDKIA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×