16 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Tunel w Świnoujściu, czy tym razem się uda?

Tunel w Świnoujściu, czy tym razem się uda?
Dzisiaj w Świnoujściu zawarto kontrakt na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Umowę w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisał prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz i przedstawiciele wykonawców: PORR S.A., PORR Bau GmbH, Gulemark i Energopol Szczecin S.A.

Umowa opiewa na kwotę 793 mln złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%, a wkład własny zapewnia miasto Świnoujście. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest inwestorem zastępczym dla tej inwestycji. Równocześnie została podpisana również umowa na nadzór nad tą inwestycją z konsorcjum SWECO o wartości 21,6 mln zł. Tunel w Świnoujściu powinien być gotowy w ciągu 4 lat od podpisania umowy.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela cieśnina Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości (co powoduje często wielogodzinny czas oczekiwania na prom) i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Wspomniane powyżej problemy rozwiąże powstanie tunelu drogowego. Zgodnie z wydaną w 2010 roku decyzją środowiskową będzie to tunel drążony w korytarzu północnym.

Inwestycja rozpoczyna się na wyspie Uznam w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicy Karsiborskiej. Następnie, równoległe do tej ulicy planowana trasa zagłębia się stopniowo i przechodzi pod ul. Karsiborską skręcając obok oczyszczalni ścieków w kierunku północnym w stronę cieśniny Świny. Przekroczenie Świny następuje na osi wyznaczonej pomiędzy terenami użytkowanymi przez Poltramp Yard oraz Bazą Paliw Płynnych - po stronie wyspy Uznam a terenem nabrzeża użytkowanego przez Energopol S.A. na wyspie Wolin w pobliżu Bazy Promów Morskich na wyspie Wolin.

Następnie przechodzi w pobliżu odcinka końcowego stanowiska promowego nr 1, a następnie w pasie terenu pomiędzy ul. Fińską a parkingiem dla pojazdów ADR będącego częścią Terminala Promowego. Wyjście na poziom terenu następuje ok. 300 m przed skrzyżowaniem ul. Wolińskiej, Fińskiej i Duńskiej. Odcinek końcowy trasy zlokalizowano na skrzyżowaniu ulic: Fińskiej, Duńskiej i Wolińskiej.

Planowane przejście zagłębionego tunelu poniżej dna cieśniny zaprojektowano na głębokości od ok. -23,5 do ok. -25,0 m p.p.m. licząc od góry konstrukcji co daje od ok.8,5 m do ok 9,4 m grubości przekrycia. Tunel będzie miał średnicę zewnętrzna 13 m, 5 wyjść ewakuacyjnych, pod jezdnią galeria ewakuacyjna, systemy wentylacji, oświetlenia, zarządzania ruchem, monitoringu, zbierania wód opadowych.
---------
Przypomnijmy, że przetarg na realizację tunelu w Świnoujściu został ogłoszony 15 kwietnia 2016 roku. Chęć wzięcia udziału w postępowaniu wyraziło 14 firm. W lutym 2017 roku wszyscy oferenci zostali zakwalifikowani do 2 etapu postępowania. We wrześniu ubiegłego roku wpłynęły 4 oferty cenowe.

Pod koniec listopada 2017 została wybrana oferta konsorcjum Astaldi. Od tej decyzji odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej 2 oferentów. Oba odwołania zostały uznane przez KIO. Na jedno z tych rozstrzygnięć wpłynęła skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, sąd rozstrzygnął sprawę w marcu tego toku - uznał skargę i uchylił zaskarżony wyrok KIO.

W kwietniu 2018 roku ponownie jako najkorzystniejszą ofertę wybrano tą samą co w listopadzie 2017 (konsorcjum Astaldi). Również od tej czynności wpłynęło odwołanie, które w maju zostało oddalone przez KIO. Konsorcjum Astaldi otrzymało w czerwcu zaproszenie do podpisania umowy. Wykonawca kilkukrotnie prosił o zmianę terminu podpisania umowy informując o problemach z uzyskaniem gwarancji należytego wykonania umowy.

Ostatecznie na początku sierpnia wykonawca poinformował, iż nie podpisze umowy tłumacząc swoją decyzję głównie kwestiami związanymi ze wzrostem cen. Zamawiający - Miasto Świnoujście zajął wadium wniesione przez Astaldi (10 mln zł.). Wobec takiej sytuacji jako najkorzystniejsza została wybrana kolejna oferta - konsorcjum PORR.
jagr./GDDKIA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×