28 marca 2020

Transport i Spedycja » Drogowy

Obwodnica Sanoka z z unijnym dofinansowaniem

Obwodnica Sanoka z z unijnym dofinansowaniem
Budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w Sanoku i całym województwie podkarpackim. Wartość dofinansowania UE dla projektu wyniesie prawie 144 miliony złotych. Całkowita wartość projektu przekroczy 207 milionów złotych. 

- Celem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Sanoka o długości 6,70 km w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja pomoże odciążyć miasto Sanok od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawi warunki ruchu na drogach krajowych nr 28 i 84. Wdrożone rozwiązania przyczynią się do poprawy warunków życia dla mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz pozwolą na usprawnienie ruchu tranzytowego przez województwo podkarpackie -  powiedział wiceminister Infrastruktury Marek Chodkiewicz

W ramach inwestycji poza budową obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 28 przewidziano m.in. budowę czterech skrzyżowań zapewniających powiązania obwodnicy z istniejącym układem drogowym, dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia, budowę obiektów inżynierskich, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Budowa nowej Obwodnicy Sanoka ma duże znaczenie dla poprawy jakości regionalnych powiązań komunikacyjnych – podkreślił Krzysztof Rodziewicz z CUPT - jednocześnie inwestycja pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, co poprawi komfort życia mieszkańców Sanoka.
jagr./CUPT

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×