22 lutego 2020

Transport i Spedycja » Drogowy

Świąteczne ograniczenia dla ciężarówek

Świąteczne ograniczenia dla ciężarówek
Ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12t

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:
  • 31 października 2018 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 1 listopada 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 10 listopada 2018 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 11 listopada 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
jagr./GDDKIA
 

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×