25 marca 2019

Transport i Spedycja » Drogowy

Bezpiecznie na drodze w okresie Wszystkich Świętych

Bezpiecznie na drodze w okresie Wszystkich Świętych
W związku ze spodziewanym wzmożonym ruchem na drogach krajowych zostały podjęte działania by pomóc kierowcom w sprawnym i bezpiecznym podróżowaniu po sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA. Od godziny 14:30 dnia 31 października 2018 roku do godziny 22:00 dnia 5 listopada 2018 roku służby drogowe GDDKiA będą działały w stanie podwyższonej gotowości współpracując również z jednostkami Policji.

Przyjęta organizacji pracy umożliwia podejmowanie natychmiastowych działań w celu należytego utrzymania przejezdności dróg krajowych. W wspomnianych dniach, w Punktach Informacji Drogowej została zwiększona obsada dyżurnych​.
Ponadto w miarę możliwości zostaną ograniczone do minimum utrudnienia związane z prowadzonymi robotami na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Także, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającymGDDKiA  rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040), ograniczony będzie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz będzie obowiązywał w całej Polsce w dniach 31 października, w godzinach od 18.00 do 22.00 i 1 listopada od 8.00 do 22.00.

Najświeższe informacje na temat sytuacji na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl, w zakładkach „Serwis dla kierowców” oraz „Mapa kamer monitorujących”, w której znajdują się aktualne odczyty z ponad 500 stacji meteorologicznych wraz z obrazami sytuacji drogowej rejestrowanymi przez około 890 kamer.

W przypadku, gdy dostęp do internetu jest utrudniony, skorzystać można z ogólnodostępnego w całej Polsce numeru informacji drogowej GDDKiA 19 111 gdzie na bieżąco dyżurni pełniący dyżur przekażą informację o utrudnieniach i warunkach ruchu.
źr./ GDDKiA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×