28 marca 2020

Transport i Spedycja » Drogowy

Przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia ogłoszone

Przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia ogłoszone
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Trasę obwodnic wyznaczono wzdłuż DK78 przez powiaty: będziński i zawierciański; przez miejscowości: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec.
Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” w latach 2019-2023.

Inwestycja podzielona została na dwa zadania:
  1. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów), będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty.
  2. W Zawierciu (Kromołów-Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty.
Postępowania przetargowe prowadzone będą w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ocenie ofert złożonych w ramach GDDKiA przetargów kryterium ceny otrzyma wagę 60 pkt, a kryteria poza cenowe 40 pkt. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy i nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie będzie wliczało się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Droga krajowa nr 78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym odciążenie mieszkańców od uciążliwość ruchu samochodowego - głownie pojazdów ciężarowych.
źr.GDDKIA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×