26 czerwca 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

W Węglińcu - wspólna dyspozytura PKP CARGO i Railiona

W Węglińcu - wspólna dyspozytura PKP CARGO i Railiona
Na stacji granicznej z Niemcami w Węglińcu - 7 listopada br. - otwarto wspólną dyspozyturę PKP CARGO S.A. i Railion Deutschland AG (DB Schenker). Teraz wspólnie dyspozytorzy nadzorujący pracę na styku polskiej i niemieckiej infrastruktury kolejowej będą wykonywać czynności służbowe w jednym pomieszczeniu biurowym, wyposażonym w niezbędny sprzęt komputerowy z pełnym dostępem do wykorzystywanych przez obie strony systemów elektronicznego nadzorowania pracy eksploatacyjnej. Do użytku pracowników oddano również wyremontowane kompletne zaplecze socjalne.

Wagony z Chin dla PKP CARGO?
Otwarcie wspólnej dyspozytury umożliwi dalsze usprawnianie procedur przekazywania pociągów towarowych na granicy państwowej oraz wpłynie na poprawę jakości i punktualności w procesie realizacji przewozów towarowych przez kolejowe przejście graniczne Węgliniec – Horka.

Oni mogą jeździć po czeskich torach
I co ważne, dyspozytorzy PKP CARGO S.A., jak i dyspozytorzy Railion Deutschland AG ukończyli podstawowe kursy językowe oraz zostali przeszkoleni z zakresu znajomości stosowanych przez drugą stronę procedur decyzyjnych i użytkowanych systemów eksploatacyjnych. Doświadczenia z realizacji tego projektu zostaną wykorzystane w usprawnianiu współpracy obu przewoźników na innych polsko – niemieckich kolejowych przejściach granicznych. (ebi./pkp cargo)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×