6 grudnia 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

Rekompensaty dla przewoźników kolejowych

Rekompensaty dla przewoźników kolejowych
Stanowisko UTK
W ocenie Prezesa UTK przewoźnikom kolejowym należą się rekompensaty w związku z utrudnieniami występującymi na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) spowodowanymi znaczną skalą prac remontowo-modernizacyjnych.
Nie kwestionując potrzeby inwestycji realizowanych przez PKP PLK, zdaniem prezesa UTK - nie powinny one dodatkowo obciążać przewoźników kolejowych, którzy i tak ponoszą wysokie koszty związane z koniecznością przejazdów trasami okrężnymi, zaangażowaniem dodatkowych zasobów czy wydłużonymi czasami jazdy pociągów oraz nieprzewidywalnością rozkładu jazdy. Tym bardziej, że taka organizacja systemu powoduje, iż kolej – mimo że się modernizuje – jest coraz mniej konkurencyjna w stosunku do innych gałęzi transportu i traci klientów.

Przewozy intermodalne w trzecim kwartale

Podejmując próbę ograniczenia powyższych negatywnych zjawisk, w ocenie Prezesa UTK system rekompensat powinien obejmować następujące elementy:
  • wysokość marży zysku przy stosowaniu zastępczego rozkładu jazdy,
  • regulacje dotyczące odwoływania przez PKP PLK przydzielonych tras pociągów,
  • zasady naliczania opłat za przewozy realizowane trasą okrężną,
  • refundację kosztów uruchamiania komunikacji zastępczej.
Pierwsze dwa elementy stanowią nową propozycję Prezesa UTK, natomiast dwa pozostałe są już w znacznej części przez PKP PLK stosowane, między innymi jako wypełnienie obowiązku z decyzji zastępujących umowy.
szerzej o systemie rekompensat
Zdaniem prezesa UTK, zasady te i system rekompensat powinny być wprowadzone już w rozkładzie jazdy edycji 2012/2013. W związku z tym – nawiązując do prowadzonych przez przewoźników negocjacji umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej z zarządcą infrastruktury – przewoźnicy mają możliwość przedstawienia zarządcy swojego stanowiska w zakresie marży zysku przy zastępczym rozkładzie jazdy oraz regulacji dotyczących odwoływania przez PKP PLK przydzielonych tras pociągów.
Ponadto, przewoźnicy towarowi mogą domagać się od zarządcy rekompensat za przewozy realizowane trasą okrężną w indywidualnym rozkładzie jazdy, które zostały przewoźnikowi przydzielone ze względu na zamknięcia torowe.
jagr./UTK

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×