18 września 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

Prezes UTK nie zatwierdził stawek PKP PLK

Prezes UTK nie zatwierdził stawek PKP PLK
Prezes UTK w swojej decyzji z 16 kwietnia 2013 r. odmówił zatwierdzenia złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (PKP PLK S.A.) projektu stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014, obowiązujący od 15 grudnia 2013 r.
Decyzja została wydana – czytamy w komunikacie - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w związku ze złożonym przez spółkę projektem stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej.
W toku postępowania wskazano, że przedstawiony przez PKP PLK S.A. projekt cechuje nieuzasadniony wzrost stawek jednostkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej przy nieprzedstawieniu uzasadnienia zmiany metodologii kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz oceny wpływu i skutków proponowanych rozwiązań na funkcjonowanie rynku kolejowego.

Rekompensaty dla przewoźników kolejowych

Negatywnie oceniono również brak przedstawienia przez PKP PLK S.A. działań zmierzających do ograniczenia kosztów zarządzania infrastrukturą, zwiększenia przewidywalności założeń przyjmowanych do kalkulacji stawek, skutkujących stabilizacją i przejrzystością systemu opłat za korzystanie z infrastruktury w perspektywie kolejnych 3 lat.
W ocenie Prezesa UTK nie znalazła akceptacji zmiana sposobu kalkulacji stawki jednostkowej usługi podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów za zatrzymanie pociągu przy krawędzi peronowej, powodująca nieuzasadniony wzrost opłat. Może to skutkować ograniczeniem dostępu do transportu kolejowego poprzez eliminację, ze względów finansowych, zatrzymań w mniejszych miejscowościach.
Stwierdzono również nieprawidłowości przy wprowadzaniu nowej struktury mas brutto pociągów (bez konsultacji z uczestnikami rynku kolejowego) polegające na nieskorelowaniu z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników klejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014.
Przewozy intermodalne w 2012 roku

Dlatego - Prezes UTK, w trosce o rozwój i konkurencyjność rynku kolejowego, transparentność i przewidywalność udostępniania infrastruktury kolejowej oraz o ochronę przed nieuzasadnionym wzrostem opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez PKP PLK S.A – informuje Urząd w komunikacie.
Od wydanej decyzji PKP PLK S.A. służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
jagr./UTK

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×