23 lipca 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

Szybka i bezpieczna kolej

Szybka i bezpieczna kolejPod koniec lipca br. PKP ogłosiło zakończenie wymiany infrastruktury na trasie z Warszawy do Trójmiasta. Nowe tory już od grudnia umożliwią pokonanie tej trasy w czasie poniżej 3 godzin. Większe prędkości na zmodernizowanych odcinkach będą wymagały zapewnienia nowoczesnego taboru i zadbania o najwyższe bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Trasa Warszawa – Gdynia to kolejna inwestycja w ramach rządowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Jednym z jej celów jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego, przy jednoczesnej poprawie efektywności i bezpieczeństwa podróżnych. Resort infrastruktury obiecuje, że nastąpi znaczne podwyższenie jakości kolei, a do 2020 roku zostanie podjęta decyzja o rozwoju połączeń dużych prędkości powyżej 200 km/h.


Kolej musi inwestować w infrastrukturę

Nadrzędnym celem modernizacji jest spełnienie unijnych wymogów interoperacyjności, czyli zapewnienie bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów na terenie UE i włączenie polskiej kolei do paneuropejskiego systemu.

Program PKP
Stan infrastruktury, stan techniczny taborów oraz funkcjonowanie przejazdów kolejowych to główne czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W 2012 roku Biuro Bezpieczeństwa PLK opracowało Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego. W ramach programu prowadzone są modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych, remonty przejazdów, naprawy uszkodzonych taborów, a także dodatkowe szkolenia dla pracowników.
Nowa i zmodernizowana infrastruktura pozwala na osiąganie dużych prędkości. Potrzebne są również nowoczesne tabory z lokomotywami odpowiadającymi dozwolonym prędkościom na danym odcinku ruchu, wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Wedle założeń strategii MIR wagony powinny być dostosowane do osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in. w rozwiązania ułatwiające podróżnym wsiadanie i wysiadanie, urządzenia sanitarne czy zasilacze do komputerów osobistych.

Sprawny tabor to podstawa
To podstawa nowoczesnych i bezpiecznych przewozów kolejowych. Resort w perspektywach 2015 oraz 2020 roku planuje inwestycje przede wszystkim w pociągi klasyczne zestawione z lokomotywy elektrycznej i wagonów pasażerskich, które będą mogły osiągnąć prędkości do 200 km/h.
Większa prędkość to także konieczność zapewnienia sprawnego rozpędzania i hamowania pociągu bez groźby poślizgu, czy wykolejenia. Przede wszystkim niezwykle ważna jest możliwość sprawnego hamowania, która jest istotna szczególnie na przejazdach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków. − Podstawowym elementem wyposażenia lokomotywy jest piasecznica, czyli urządzenie składające się z pojemnika na piasek hamulcowy. Lokomotywy mają zbiorniki o pojemności od 300 do 2600 kg piasku. Piaskowanie działa podczas hamowania oraz rozpędzania pojazdu. Wtedy z dysz wysypywany jest piasek pod koła jezdne wagonu, poprawiając tym samym ich przyczepność. Eliminuje to zagrożenie poślizgu i usprawnia hamowanie. – mówi Andrzej Rams z firmy Piaski Hamulcowe.
Oprócz klasycznych rozwiązań takich jak piasecznice, o bezpieczeństwo taboru i ruchu kolejowego zadbają rozwiązania technologiczne. Zgodnie z planami zmodernizowane linie będę wyposażone w ERTMS − europejski system sterowania ruchem kolejowym. Sygnał radiowy będzie przesyłany z semaforów do kabiny maszynisty i pozwoli na automatyzację części zadań m.in wspomoże przyspieszanie i hamowanie pociągu.

Kolej szybkich prędkości. Kiedy w Polsce?
Obecnie na świecie koleje takie jak francuskie TGV, czy japoński Shinkansen rozwijają prędkość od 250 do 350 km/h. Na podróż takimi pociągami w Polsce przyjdzie jeszcze poczekać. Rząd zobowiązał się do 2020 roku podjąć decyzję o ewentualnym budowanie tzn. linii „Y” dostosowanych do przejazdu kolei szybkich prędkości. Jeśli projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie prace rozpoczną się najwcześniej za 6-7 lat i powinny zostać zakończono do 2030 roku. Taki termin widnieje w ramach czasowych programu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Transport Networks), którego celem jest spojenie całej Europy liniami szybkiej kolei.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×