19 czerwca 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

O rozwoju kolei ...

O rozwoju kolei ...... podczas konferencji naukowej dotyczącej systemów logistycznych
- Jednym z celów polityki transportowej rządu jest utworzenie zintegrowanego systemu transportowego, poprzez zmniejszenie dominującej roli transportu drogowego na rzecz zwiększenia udziału transportu kolejowego. Możliwość wykorzystania potencjału przewozowego przedsiębiorstw kolejowych w realizacji zadań w ruchu towarowym jest w tym przypadku kluczowa – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Bittel podczas otwarcia konferencji poświęconej tematyce modelowania procesów i systemów logistycznych, która odbyła się 1 grudnia 2016 r. w Sopocie.
Wiceminister zaznaczył, ze transport kolejowy jest istotnym elementem systemu logistycznego w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnej i efektywnej ekonomicznie wymiany handlowej.
W segmencie kolejowych przewozów towarowych szczególną rolę odgrywa transport intermodalny. Należy on do obszarów rynku kolejowego o największej dynamice wzrostu i wciąż istniejącym potencjale rozwoju. W II kwartale 2016 r. odnotowaliśmy rekordowe wyniki przewozów intermodalnych z wykorzystaniem transportu kolejowego. Liczba przewiezionych jednostek intermodalnych w porównaniu z II kwartałem 2015 roku wzrosła o ponad 30 proc. Wzrósł także udział tego typu przewozów w całości kolejowych przewozów towarowych, zarówno pod względem masy, jak i pracy przewozowej. Przed nami duża szansa rozwoju przewozów intermodalnych i współpracy międzynarodowej, związana m.in. z uruchomieniem pociągów na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku – powiedział wiceminister.
Dodał, że w perspektywie finansowej UE 2014-2020 na projekty z zakresu transportu intermodalnego planuje się przeznaczyć ok. 1 mld zł. Na rzecz rozwoju transportu intermodalnego przewidziane jest dofinansowanie  projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy istniejących terminali oraz infrastruktury dostępowej, a także zwiększenia ich liczby, w tym terminali intermodalnych położonych w centrach logistycznych i portach morskich. Konieczne będzie również podjęcie działań, mających na celu wyrównanie atrakcyjności transportu kolejowego wobec transportu drogowego, między innymi poprzez zmianę podejścia do stawek dostępu.
A. Bittel odniósł się także do stanu infrastruktury kolejowej. Poinformował, że w zarządzie PKP PLK SA pozostaje ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, a wobec ok. 45 proc. tej infrastruktury istnieją mniej lub bardziej poważne zastrzeżenia. Modernizacja i inne działania związane z poprawą stanu linii kolejowych to jedne z najważniejszych zadań spółki. Stan infrastruktury PKP PLK SA wykorzystywanej głównie do przewozów pasażerskich ulega stopniowej poprawie, a proces inwestycyjny jest kontynuowany przy zwiększonej ilości środków UE.
XVII Konferencja Naukowa „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”, odbywająca się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Sopocie, została zorganizowana przez Katedrę Logistyki i Katedrę Polityki Transportowej oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jej uczestnikami są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, administracji samorządowej oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych.
jagr./MIB

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×