17 listopada 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

Projekty inwestycyjne w Kolejach Mazowieckich

Projekty inwestycyjne w Kolejach MazowieckichWśród najważniejszych zadań, jakie stoją przed spółką w najbliższych miesiącach, a także w kolejnych latach działalności, znajduje się unowocześnianie parku taborowego oraz inwestycje związane z rozwojem usług. Koleje Mazowieckie to dziś najnowocześniejszy regionalny kolejowy przewoźnik pasażerski w Polsce i tę pozycje spółka zamierza utrzymać w przyszłości.
Rozbudowa bazy utrzymania na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie (wraz z wyposażeniem) oraz eksploatacja wolnostojącej hali napraw pojazdów dla poziomu utrzymania P4, w tym świadczenie usług utrzymania w poziomie P4 na rzecz Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”  sp. z o.o. w zakresie jej taboru. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.


Pół miliarda złotych na lepsze podróże Wiedenką

Głównym celem realizacji projektu w Sochaczewie jest obniżenie kosztów napraw okresowych taboru, szczególnie napraw w poziomie utrzymania P4. Realizacja założeń projektu pozwoli na dalszą poprawę jakości świadczonych usług przewozowych, a także poprawę bezpieczeństwa. Szacunkowa wartość inwestycji może wynieść około ćwierć miliarda złotych.
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” jako osoba prawna, w której Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100 proc. udziałów kapitału zakładowego, może  współrealizować przedsięwzięcie w ramach Platformy PPP zgodnie z ustawą o  Partnerstwie Publiczno-Prawnym. Jako partner publiczny w ramach otwartej procedury przetargowej spółka liczy na znalezienie partnera prywatnego - najlepiej z branży kolejowej, który w ramach wieloletniej umowy PPP, wybuduje bazę utrzymaniowo naprawczą  w Sochaczewie, zapewni w niej wieloletnie utrzymanie w poziomie P4 taboru Kolei Mazowieckich, mając również możliwość prowadzenia własnej działalności zarobkowej na zasadach komercyjnych. Takie rozwiązanie niesie za sobą także ogromne korzyści dla regionu powiatu sochaczewskiego i okolic, sprzyjać będzie innowacyjności i rozwojowi nowych technologii. Powstanie około 200 nowych miejsc pracy. Spółka Koleje Mazowieckie zyska gwarancję priorytetowego dostępu do usług utrzymania, co będzie miało bardzo duże znaczenie przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na naprawy, w związku z zakupem nowych pojazdów kolejowych.
Budowa punktu utrzymania pojazdów kolejowych w Radomiu
Podstawowym założeniem technicznym dla budowy punktu utrzymania pojazdów kolejowych w Radomiu jest wykonywanie przeglądów pojazdów – ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów trakcyjnych dwuczłonowych – w poziomach utrzymania P1 oraz P2 bez konieczności ich rozłączania. Planowane zaplecze będzie zlokalizowane na działkach dzierżawionych przez KM od Urzędu Miasta w Radomiu na podstawie umowy długoletniej dzierżawy – 40 lat – oraz wydzielonej przez PKP S.A. działki stanowiącej cześć działki nr 3/35. Powiadomienie o zamiarze dokonania podziału, wyłączenia z ewidencji terenów zamkniętych i obrotu nieruchomości zostało wystosowane przez PKP S.A.
w maju ub.r. W listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie w terenie związane z podziałem,
a planowany termin zakończenia podziału to koniec I kwartału 2017 r.
Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy dla ok. 40 osób.
Polityka taborowa Kolei Mazowieckich
Koleje Mazowieckie, rozpoczynając swoją działalność w 2005 r., dysponowały 184 ezt EN57, które były dzierżawione od PKP „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w ramach umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do 2006 r. do eksploatacji włączono 11 spalinowych autobusów szynowych VT627 (7 sztuk) i VT628 (4 sztuki), udostępnionych przez samorząd województwa mazowieckiego. Rok później do posiadanych przez spółkę pojazdów dołączyły dzierżawione od samorządu województwa mazowieckiego 2 ezt serii EW60, które przed włączeniem do eksploatacji przeszły gruntowną modernizację. W 2008 r. samorząd województwa mazowieckiego zakupił dla spółki 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych ER75 „Flirt” wyprodukowanych przez firmę Stadler Bussnang AG, które obecnie kursują na linii Warszawa - Siedlce, a także 37 wagonów piętrowych firmy  Bombardier Transportation GmbH.
Ważnym rokiem dla KM pod względem rozbudowy floty był rok 2011, kiedy to park taborowy powiększył się o 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 „Elf”, które zostały zakupione przy wsparciu środków unijnych do obsługi pociągów lotniskowych. W tym samym roku spółka zakupiła 11 lokomotyw elektrycznych TRAXX produkcji Bombardiera. Dzięki temu Koleje Mazowieckie jako pierwszy przewoźnik w Polsce uruchomiły pociągi w systemie „push-pull”. Piętrusy najpierw kursowały na liniach w kierunku Radomia, Płocka, Łukowa i Działdowa, a dziś rozładowują poranny i popołudniowy tłok w szczytach komunikacyjnych także na linii do Skierniewic.
Kolejny zakup to 12 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 45WE „Impuls” produkcji NEWAG S.A., które dołączyły do parku taborowego przewoźnika w 2015 r. Pojazdy te kursują na linii Warszawa - Skierniewice - jednej z najbardziej zatłoczonych pod względem liczby podróżnych. „Impuls” jest najszybszym pojazdem wyprodukowanym przez polską firmę, o czym można było się przekonać podczas testu prędkości, jaki odbył się 29 sierpnia 2015 r. na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wówczas pojazd osiągnął prędkość 226 km/h.
Krótko po zakupie „Impulsów” spółka zakupiła 22 wagony piętrowe i 2 lokomotywy GAMA- tym razem polskiego producenta, PESA Bydgoszcz S.A. Pojazdy te wykorzystywane są - podobnie jak pojazdy Bombardier - do obsługi pociągów przyspieszonych.
Oprócz ww. pojazdów spółka eksploatuje 9 nowych szynobusów serii SA (dwa dwuczłonowe produkcji NEWAG S.A. i siedem jednoczłonowych produkcji PESA Bydgoszcz S.A.), zakupionych przez samorząd województwa mazowieckiego.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×