22 stycznia 2019

Transport i Spedycja » Kolejowy

750 mln euro dofinansowania z UE na modernizację linii kolejowej Warszawa – Lublin

750 mln euro dofinansowania z UE na modernizację linii kolejowej Warszawa – Lublin
750 mln euro dofinansowania z UE na modernizację linii kolejowej Warszawa – Lublin
Komisja Europejska przyznała ponad 750 mln euro dofinansowania (ok. 3,2 mld zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na modernizację linii kolejowej nr 7 Otwock – Lublin, oraz wykonanie linii objazdowej nr 30 Łuków – Parczew.
Modernizacja tego kluczowego szlaku kolejowego pozwoli na znaczące skrócenie czasu podróży między Warszawą a Lublinem.

Projekty inwestycyjne w Kolejach Mazowieckich

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin”, realizowany przez PKP PLK S.A., ujęty jest w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku na liście projektów podstawowych finansowanych z Funduszu Spójności. Obejmuje on modernizację infrastruktury kolejowej linii nr 7 na odcinku Warszawa – Lublin i realizowany będzie w dwóch etapach.
W pierwszym etapie w latach 2017-2020 zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa na odcinku Otwock – Lublin. W zakresie I etapu ujęto też budowę drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa, który obecnie stanowi wąskie gardło i znacząco ogranicza przepustowość na linii. Zmodernizowana trasa będzie umożliwiała prowadzenie ruchu pasażerskiego z prędkością 160 km/h oraz towarowego z prędkością 120 km/h.
Planowane Efekty:
  • podniesienie dopuszczalnej prędkości dla pociągów pasażerskich do 160 km/h i 120 km/h dla pociągów towarowych,
  • modernizacja istniejących stacji i przystanków, w tym dostosowanie ich do obsługi osób o ograniczonej mobilności,
  • budowa nowego przystanku Lublin Zachód,
  • remont linii 30 na odcinku Parczew – Łuków w celu wykorzystywania jej jako trasy objazdowej,
  • skrócenie czasu przejazdu w relacji Warszawa – Lublin o ok. 40 minut z obecnych ok. 2h 10 min. do ok. 1h 30min.
W ramach tego etapu planowane jest również opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa – Otwock. Prace budowlane na odcinku Warszawa – Otwock planowane są w ramach drugiego etapu modernizacji linii kolejowej nr 7 w latach 2020-2022.
jagr./MIR

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×