17 października 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

KIO odrzuciła odwołania ws. przetargu Kolei Mazowieckich

KIO odrzuciła odwołania ws. przetargu Kolei MazowieckichKrajowa Izba Odwoławcza zdecydowała, że zarzuty dwóch producentów taboru kolejowego - PESA Bydgoszcz S.A. oraz NEWAG S.A. - są bezpodstawne. Koleje Mazowieckie nie faworyzują więc, jak zarzucano, innego producenta - firmy Stadler.
Zarówno NEWAG, jak i PESA negowali sformułowania padające w specyfikacji przetargowej dotyczącej zamówienia na 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych - 61 pięcioczłonowych i 10 dwuczłonowych. Głównym zarzutem obu producentów było to, że Koleje Mazowieckie, poprzez niektóre sformułowania dotyczące wymogów technicznych zamawianych pojazdów, faworyzują innego producenta - firmę Stadler.
Chodziło np. o wskazanie jako jednego z kryteriów oceny ofert parametru trwałości kół monoblokowych bez określania maksymalnej dopuszczalnej jego wartości, co - zdaniem NEWAGU - może skutkować nieporównywalnością ofert i tym samym jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Wśród zarzutów stawianych przez PESĘ jest m.in. rozróżnienie w specyfikacji  wymogu trwałości kół monoblokowych pojazdów dwuczłonowych i pięcioczłonowych na koła monoblokowe napędne oraz koła monoblokowe toczne.
Wyżej wymienione, oraz pozostałe zarzuty, zostały w całości odrzucone przez KIO. W związku z taką decyzją Izby przewoźnik zostaje zwolniony z obowiązku wniesienia zmian w sformułowania zawarte w specyfikacji przetargowej.
- Z reguły nie komentuję orzeczeń czy wyroków organów rozstrzygających. Trzeba jednak powiedzieć, że ogłoszone przez Koleje Mazowieckie postępowanie przetargowe na dostawę
71 elektrycznych zespołów trakcyjnych jest nowatorskim podejściem w procesie wyłonienia dostawcy taboru do obsługi Mazowsza. Chodzi tutaj o zawarcie umowy ramowej z jednym wykonawcą i dostarczanie w dłuższej perspektywie czasowej jednego typu pojazdów, co ma niebagatelne znaczenie przy ich eksploatacji i utrzymaniu. Druga istotna sprawa to zawarte w SIWZ kryteria oceny ofert. Chcemy oceniać i akceptować najlepsze rozwiązania techniczne zaproponowane nam przez producentów taboru, by w konsekwencji pojazdy kolejowe były niezawodne
w użytkowaniu, bezpieczne i przyjazne pasażerom. Nikogo nie faworyzujemy, ani nikogo nie wykluczamy. Cieszę się niezmiernie, że tak to zostało ocenione przez Krajową Radę Odwoławczą. Jako doświadczony przewoźnik i nabywca już wielu nowych pojazdów oczekujemy najkorzystniejszej oferty - dodaje Czesław Sulima, p.o. pezesa Zarządu,dyrektoreEksploatacyjny Kolei Mazowieckich.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×