18 czerwca 2018

Transport i Spedycja » Kolejowy

Inwestycje kolejowe na linii E30 Katowice – Kraków

Inwestycje kolejowe na linii E30 Katowice – Kraków

PKP PLK SA kontynuują inwestycje na odcinkach linii E30 Katowice – Kraków, obejmujące m.in. przebudowę obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktu kolejowego przy ul. Armii Krajowej w Krakowie. Po rozbiórce starej konstrukcji powstanie nowy obiekt. Dla zapewnienia ciągłości ruchu kolejowego i samochodowego, prace są prowadzone etapami. W lutym 2017 r. rozebrano pierwszą części wiaduktu, a od 26 sierpnia br. wyburzana będzie druga część obiektu. Zmodernizowany wiadukt zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację kolejową i drogową.

Polskie koleje mają plan wdrożenia ERTMS


Nowy przystanek

Przy ul. Armii Krajowej prowadzona jest także budowa nowego przystanku Kraków Bronowice i przejścia podziemnego, ważnego dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowy przystanek zwiększy dostępność i atrakcyjność kolei w mieście. Będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Windy i schody ruchome ułatwią komunikację pomiędzy peronami a przejściem podziemnym. Dla pieszych i rowerzystów powstaną chodniki o szerokości 4 m oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe o szerokości 2 m, które umożliwią łatwiejsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się. Modernizacja z korzyścią dla podróżnych kolei i mieszkańców


W ramach inwestycji na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Gł. Towarowy, PLK przebudują w Krakowie łącznie 5 wiaduktów, m.in. na ul. Zielony Most, Łupaszki, Godlewskiego i wybudują wiadukt kolejowy przy ul. Rydla, który zastąpi istniejący przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn. Nowe obiekty usprawnią ruch kolejowy i samochodowy, podniosą poziom bezpieczeństwa i usprawnią system komunikacji miejskiej. Inwestycja na trasie z Katowic do Krakowa i w aglomeracji krakowskiej wpłynie także na skrócenie czasu podróży i podniesienie standardu obsługi podróżnych.


Koszt modernizacji trasy E30 Katowice – Kraków na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków to prawie 250 mln zł (netto). Zakończenie modernizacji odcinka Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy planowane jest w II półroczu 2018. Zakończenie inwestycji na całej trasie Katowice – Kraków za ponad 2 mld zł, planowane jest w 2020 r.

jagr./PKP PLKPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×